Otklanjanje dvostrukog oporezivanja sa Singapurom

Narodna Skupština Republike Srbije je 1. jula 2021. godine usvojila Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Singapur o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i sprečavanju poreske evazije i izbegavanja i time potvrdila Ugovor koji je potpisan u Singapuru 26. februara 2021. godine i u Beogradu, 5. aprila 2021. godine. Ugovor je objavljen u “Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”, broj 12/21 od 01. jula 2021. godine.

Ovim Ugovorom se unapređuje privredna i finansijska saradnja između Republike Srbije i Republike Singapur, jer se stvaraju osnovni preduslovi za efikasnije privređivanje i konkurentnost preduzeća Republike Srbije u Republici Singapur i obrnuto. Takođe, podstiče se lakše kretanje kapitala između ove dve zemlje.

Ugovorom se obezbeđuje saradnja poreskih administracija Republike Srbije i Republike Singapur u cilju efikasne primene Ugovora i sprečavanja poreske evazije od strane njihovih rezidenata.

Takođe, stvaraju se preduslovi za značajnija ulaganja investitora iz Singapura u srpsku privredu, odnosno podstiče se stvaranje preduslova za njihovo učešće u procesu privatizacije, ali i za korišćenje finansijskih instrumenata za podsticanje viših oblika bilateralne ekonomske saradnje.

Republika Srbija ima više od 60 potpisanih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. U 2020. godini su potvrđeni Ugovori sa Japanom i Hong Kongom. Interesantno je da je na američkom kontinentu Kanada jedina zemlja sa kojom Republika Srbija ima potpisan Ugovor.

Otklanjanje dvostrukog oporezivanja izuzetno dobija na značaju u uslovima globalizacije i brisanja granica u kretanju ljudi i kapitala i zato su ovakvi ugovori od velike važnosti za efikasnije privređivanje.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: