Rok za dostavljanje konačnih izveštaja u poslovanju sa inostranstvom - 31. mart

U skladu sa Odlukom o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom obveznici su dužni da najkasnije do 31. marta dostave Narodnoj banci Srbije konačne izveštaje o stranim direktnim investicijama nerezidenata u zemlji (obrazac DI1) i stranim direktnim investicijama rezidenata u inostranstvu (obrazac DI2).

Obrazac DI1 predstavlja tromesečni izveštaj o stranim direktnim investicijama nerezidenata u zemlji. Obveznici izveštavanja su pravna lica rezidenti u kojima nerezidenti imaju udeo u vlasništvu. Obrazac se, u skladu sa Odlukom i Uputstvom za sprovođenje Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom, dostavlja deset dana po isteku izveštajnog perioda za sva četiri tromesečja, s tim što se konačna verzija Obrasca za četvrto tromesečje dostavlja najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, kako bi podaci bili usklađeni s podacima iz završnog računa.

Obrazac DI2 predstavlja tromesečni izveštaj o stranim direktnim investicijama rezidenata u inostranstvu. Obveznici izveštavanja su rezidenti, pravna i fizička lica koji imaju udeo u vlasništvu u pravnom licu nerezidentu. Obrazac se dostavlja u skladu sa Odlukom i Uputstvom za sprovođenje Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom, deset dana po isteku izveštajnog perioda za sva četiri tromesečja, dok se konačna verzija za četvrto tromesečje dostavlja najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, kako bi podaci bili usklađeni s podacima iz završnog računa.

Povezani tekstovi:

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: