Kreditni poslovi sa inostranstvom

Rezidenti su dužni da izveštavaju Narodnu banku Srbije o određenim vrstama kreditnih poslova sa inostranstvom. Iako su obaveze izveštavanja NBS u slučaju deviznog poslovanja jasno naglašene i postoji mnogo uputstava i objašnjenja, u praksi se ova obaveza često zanemari.

Predmet našeg razmatranja su poslovi iz člana 4. Zakona o deviznom poslovanju koji se smatraju komercijalnim kreditima i zajmovima.

Poslovi iz člana 4. Zakona su:

 • Izvoz robe ili usluga koji nije naplaćen ili unapred plaćena roba ili usluga koja nije uvezena u roku dužem od godinu dana od dana izvoza ili avansnog plaćanja (potraživanje).

  Obrazac je: Izveštaj o potraživanju rezidenta po spoljotrgovinskom prometu robe ili usluga koje nije izmireno u roku dužem od godinu dana ( Obrazac P-1 ).

 • Uvoz robe ili usluge koja nije plaćena ili o unapred naplaćenoj robi ili usluzi koja nije izvezena u roku dužem od godinu dana od dana uvoza ili primljene naplate (obaveza).

  Obrazac je: Izveštaj o obavezi rezidenta po spoljnotrgovinskom prometu robe ili usluga koja nije izmirena u roku dužem od godinu dana ( Obrazac O-1 ).

Postoje dva kriterijuma na osnovu kojih se određuje da li postoji obaveza izveštavanja:

 • Pojedinačna vrednost posla mora da prelazi 100.000 dinara, odnosno protivvrednost tog iznosa u drugoj valuti.
 • Poslovi čija pojedinačna vrednost ne prelazi 100.000 dinara, ali ukupna vrednost ovih poslova rezidenta u izveštajnom periodu prelazi 1.500.000 dinara, odnosno protivvrednost u drugoj valuti. Posmatra se vrednost posla u tromesečju za koji se podnosi izveštaj. Ukoliko ukupna vrednost poslova prelazi iznos od 1.500.000 dinara u tom tromesečju, postoji obaveza izveštavanja i kada je pojedinačna vrednost svakog posla manja od 100.000 dinara.

Ukupna vrednost poslova se odnosi na dva odvojeno posmatrana zbira:

 • Prvi zbir – vrednost izvršenog izvoza robe i usluga koji nije naplaćen u roku dužem od godinu dana, plus vrednost unapred plaćenog uvoza robe i usluga, koji nisu realizovani u roku dužem od godinu dana;
 • Drugi zbir – vrednost uvezene robe i usluga koji nisu plaćeni u roku dužem od godinu dana, plus vrednost unapred naplaćenog izvoza robe i usluga koji nije realizovan u roku dužem od godinu dana.

Dakle, ukoliko je ispunjen ili prvi ili drugi kriterijum, postoji obaveza izveštavanja.

Uputstva za popunjavanje izveštaja

Na koji način se Narodna banka izveštava propisano je Odlukom o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom.

Obrasci se popunjavaju u skladu sa uputstvima Narodne banke i to:

Rokovi

Obrasci se dostavljaju tromesečno, i to do 10. januara, 10. aprila, 10. jula i 10. oktobra za prethodno tromesečje u kalendarskoj godini, u elektronskom obliku, u excel formatu, na imejl adresu: izveštavanje@nbs.rs.

Milena
Milena Kovačević, AKTIVA sistem

Povezani tekst:

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: