Poreska kancelarija Tatić
29.11.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Najviša i najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za 2024. godinu

Objavljen podatak o prosečnoj zaradi u Republici Srbiji isplaćenoj za period od oktobra do septembra tekuće godine.

Pogledaj vest
16.11.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Ukinuta je obaveza poslodavca da vrši obračun naknade zarade koja se obezbeđuje na teret RFZO

Ukinuta je obaveza poslodavca da vrši obračun naknade zarade koja se obezbeđuje na teret obaveznog zdravstvenog osigu...

Pogledaj vest
02.11.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Novi rokovi za program "Moja prva plata"

Novi rokovi za realizaciju programa "Moja prva plata" zbog vеlike zaintеrеsovanosti poslodavaca i nеzaposlеnih mlad...

Pogledaj vest
31.10.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Produženi rokovi za “Moju prvu platu”

Nacionalna služba za zapošljavanje saopštila je da su produženi rokovi za prijavu i realizaciju programa "Moja prva ...

Pogledaj vest
18.10.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Da li je kraća radna nedelja u skladu sa Zakonom o radu?

U nekim velikim kompanijama širom Evrope javila se, naročito nakon pandemije, ideja o skraćenju radne nedelje na čet...

Pogledaj vest
12.10.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Novi ciklus programa zapošljavanja "Moja prva plata"

Nacionalna služba za zapošljavanje je objavila Javni poziv za realizaciju Programa podsticanja zapošljavanja mladih "...

Pogledaj vest
11.10.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Povećanje mesečne naknade nezaposlenima u programu "Moja prva plata"

Omogućeno povećanje iznosa mesečne novčane naknade nezaposlenim mladim ljudima koji će biti uključeni u program "M...

Pogledaj vest
21.09.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Otkaz ugovora o radu zbog neostvarivanja rezultata rada i/ili odsustva znanja i sposobnosti

Otkaz ugovora o radu zbog neostavarivanja rezultata rada i odsustva potrebnih znanja i sposobnosti zaposlenog.

Pogledaj vest
27.09.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Minimalna cena rada za 2024. godinu

Vlada donela odluku o visini minimalne cene rada.

Pogledaj vest
22.06.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Poreski tretman naknade troškova lečenja zaposlenih

Poslodavac može doneti odluku da zaposlenom nadoknadi troškove lečenja u zemlji i inostranstvu, pa se postavlja pitan...

Pogledaj vest
02.06.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Oblici rada van radnog odnosa i njihova zloupotreba

Кakvi su to odnosi iz rada, a da nisu zaštićeni kao radni odnosi?

Pogledaj vest
17.03.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Višak zaposlenih - pravila za poslodavce i zaštita zaposlenih

Poslodavac ima pravo da zaposlenima otkaže ugovor o radu zbog smanjenja obima posla i prestanka potrebe za njihovim rad...

Pogledaj vest
1 2 3 11