računovodstvo - pravo - administracija
accounting - law - administration
besplatan sadržaj za računovođe i privredu, vesti, saveti, alati
30.12.2017

CROSO - Rok je 3 dana za odjave i promene osiguranja

Saopštenje CROSO: Rok je 3 dana za promene i odjave osiguranja (CROSO)

07.05.2015

Predaja M-4 do kraja maja

M-4 prijave za 2014. godinu, primaće se i tokom maja meseca Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Repub...

29.05.2015

Postavili smo besplatan obrazac Obaveštenja o pravima iz Zakona o uzbunjivanju

Na stranici Obrasci postavili smo obrazac Obaveštenja o pravima iz Zakona o uzbunjivanju. Primena zakona počinje 5. ju...

05.06.2015

Kalkulator preračuna neto u bruto za zarade i druge prihode

Na stranici našeg sajta Obrasi postavili smo dopunjeni Kalkulator preračuna neto u bruto za zarade sa opcijom za prera...

07.10.2015

Devizne dnevnice sa 65 evra smanjene na 15 evra

Vlada je usvojila Uredbu kojom su državnim službenicima i nameštenicima smanjene dnevnice za službena putovanja u ze...

07.10.2015

Inspekcija rada kontroliše davanje platnih listića zaposlenima

Ministar za rad i zapošljavanje Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da raste broj poslodavaca koji izbegavaju da radnici...

1 2 3