Poreska kancelarija Tatić
13.03.2024
Vreme čitanja: < 1 min

Obračun zarade i naknade zarade poslodavac vrši na osnovu evidencije o prisutnosti na radu zaposlenog

Poslodavac će na osnovu evidencije o prisutnosti vršiti obračun zarade za vreme za koje je zaposleni bio prisutan na ...

Pogledaj vest
28.02.2024
Vreme čitanja: < 1 min

Država planira pokretanje sistema eBolovanje

Država planira da pokrene sistem eBolovanje, čiji je cilj da se pacijentima, među kojima su i porodilje, pojednostavi...

Pogledaj vest
05.01.2024
Vreme čitanja: < 1 min

Objavljena konačna lista programa Moja prva plata

Nacionalna služba za zapošljavanje objavila je u petak konačnu listu poslodavaca, u okviru programa Moja prva plata.

Pogledaj vest
28.12.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Pravo žena koje obavljaju samostalnu delatnost na trudničko i porodiljsko odsustvo

Kad preduzetnica zatrudni - prava žena koje obavljaju samostalnu delatnost na trudničko i porodiljsko odsustvo.

Pogledaj vest
25.12.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Najviša godišnja osnovica doprinosa za 2024. godinu

Najviša godišnja osnovica doprinosa je najviši iznos na koji se obračunavaju i plaćaju doprinosi po svim osnovima z...

Pogledaj vest
08.12.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Raspoređivanje zaposlenog na drugo radno mesto

Raspoređivanje zaposlenog na drugo radno mesto – potreba posla ili kazna?

Pogledaj vest
29.11.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Najviša i najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za 2024. godinu

Objavljen podatak o prosečnoj zaradi u Republici Srbiji isplaćenoj za period od oktobra do septembra tekuće godine.

Pogledaj vest
16.11.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Ukinuta je obaveza poslodavca da vrši obračun naknade zarade koja se obezbeđuje na teret RFZO

Ukinuta je obaveza poslodavca da vrši obračun naknade zarade koja se obezbeđuje na teret obaveznog zdravstvenog osigu...

Pogledaj vest
02.11.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Novi rokovi za program "Moja prva plata"

Novi rokovi za realizaciju programa "Moja prva plata" zbog vеlike zaintеrеsovanosti poslodavaca i nеzaposlеnih mlad...

Pogledaj vest
31.10.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Produženi rokovi za “Moju prvu platu”

Nacionalna služba za zapošljavanje saopštila je da su produženi rokovi za prijavu i realizaciju programa "Moja prva ...

Pogledaj vest
18.10.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Da li je kraća radna nedelja u skladu sa Zakonom o radu?

U nekim velikim kompanijama širom Evrope javila se, naročito nakon pandemije, ideja o skraćenju radne nedelje na čet...

Pogledaj vest
12.10.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Novi ciklus programa zapošljavanja "Moja prva plata"

Nacionalna služba za zapošljavanje je objavila Javni poziv za realizaciju Programa podsticanja zapošljavanja mladih "...

Pogledaj vest
1 2 3 12