Raspodela dobiti privrednog društva zaposlenima

Članom 14. Zakona o radu, utvrđeno je da se ugovorom o radu ili odlukom poslodavca može utvrditi učešće zaposlenog u dobiti ostvarenoj u poslovnoj godini, u skladu sa zakonom i opštim aktom.

Ova vrsta davanja zaposlenima ima drugačiji poreski tretman u odnosu na zarade i oporezuje se u skladu sa članom 85. stav 1. tačka 14) Zakona o porezu na dohodak građana.

Primanja koja, saglasno zakonu koji uređuje rad, ostvari zaposleni po osnovu učešća u dobiti ostvarenoj u poslovnoj godini, predstavlja drugi prihod zaposlenih koji se oporezuje primenom stope od 20% na osnovicu koju čini bruto prihod umanjen za normirane troškove od 20%.

Takođe, treba imati u vidu da se drugi prihodi fizičkog lica iz člana 85. Zakona o porezu na dohodak građana, uključuju u dohodak koji se oporezuje i godišnjim porezom na dohodak građana.

Potrebno je razlikovati da li je reč o osnivaču koji je zaposlen ili samo zaposleni. Ukoliko je zaposleni ujedno i osnivač onda taj prihod ima poreski tretman prihoda od kapitala saglasno Zakonu o porezu na dohodak građana (porez na dohodak građana na prihode od kapitala obračunava se i plaća po stopi od 15%), a ukoliko se isplata dobiti vrši zaposlenom koji nije i osnivač, onda se obračunavaju porezi na druge prihode od 20%, na osnovicu koju čini bruto prihod umanjen za normirane troškove od 20%, i doprinos za PIO 24%.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: