Poreska kancelarija Tatić
29.11.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Grantovi do pet miliona dinara u okviru programa Pametni početak

Fond za inovacionu delatnost objavio je javni poziv za učestvovanje u programu Pametni početak namenjen perspektivnim ...

Pogledaj vest
29.11.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Najviša i najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za 2024. godinu

Objavljen podatak o prosečnoj zaradi u Republici Srbiji isplaćenoj za period od oktobra do septembra tekuće godine.

Pogledaj vest
28.11.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Najnovije izmene SEF-a

Na sajtu efaktura.gov.rs možete preuzeti dokument koji opisuje sve izmene koje su deo SEF ispravke kao i ažurirano teh...

Pogledaj vest
27.11.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Prosečna zarada za septembar i sa njom povezane veličine

Republički zavod za statistiku objavio je podatke o prosečnim zaradama za septembar 2023. godine.

Pogledaj vest
27.11.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Novi iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom – novembar 2023.

Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom u slučaju da privredni subjekt ne zapošljava adekvatan broj o...

Pogledaj vest
24.11.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Elektronsko potpisivanje poreskih prijava od sada i sertifikatom u klaudu

Omogućeno potpisivanje i podnošenje elektronskih obrazaca poreskih prijava korišćenjem eID naloga na portalu eUprava...

Pogledaj vest
24.11.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Unaprеđеnjе Portala CROSO još jеdan korak u stvaranju еfikasnijе javnе upravе

Cеntralni rеgistar obavеznog socijalnog osiguranja (CROSO) od danas pruža građanima i privrеdi unaprеđеnе еl...

Pogledaj vest
23.11.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Dostavljanje rešenja o utvrđenom porezu na registrovano oružje za 2023. godinu

Dostavljanje rešenja o utvrđenom porezu na registrovano oružje vrši se u skladu sa odredbama Zakona o poreskom postu...

Pogledaj vest
22.11.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Zakon o računovodstvu dozvoljava vođenje poslovnih knjiga po ugovoru o dopunskom radu

Da li i na koji način pravno licе ili prеduzеtnik može povеriti vođеnjе poslovnih knjiga drugom fizičkom licu ...

Pogledaj vest
20.11.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Objavljen novi broj "Službenog glasnika"

Objavljen je novi broj "Službenog glasnika RS". Sadržaj i besplatno dostupni propisi dostupni na našem sajtu.

Pogledaj vest
20.11.2023
Vreme čitanja: < 1 min

Obaveza isplate ugovorene naknade direktora

Isplata ugovorene naknade direktora po ugovoru o pravima i obavezama za raniji period.

Pogledaj vest
1 2 3 141