Referentna kamatna stopa smanjena na 6%

Na sednici održanoj 11. jula, Izvršni odbor je odlučio da nastavi da ublažava monetarne uslove smanjujući referentnu kamatnu stopu za 25 baznih poena, na nivo od 6%. Smanjena je i stopa na depozitne olakšice – na 4,75%, kao i stopa na kreditne olakšice – na 7,25%.

Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je, pre svega, imao u vidu višemesečnu opadajuću putanju domaće inflacije i njen povratak u granice cilja u maju, u skladu s projekcijama Narodne banke Srbije, kao i očekivano kretanje inflacije i drugih makroekonomskih pokazatelja iz domaćeg i međunarodnog okruženja u narednom periodu. Uzimajući u obzir dalje smanjenje globalnih inflatornih pritisaka, kao i dosadašnji dezinflatorni uticaj restriktivnih monetarnih mera, Izvršni odbor je procenio da postoje uslovi za nastavak ublažavanja monetarne politike putem smanjenja referentne kamatne stope.

Iako nešto postepenije nego što se prethodno očekivalo, usporavanje globalne inflacije se nastavlja. Većina centralnih banaka predviđa da će se inflacija u njihovim zemljama vratiti u granice cilja u drugoj polovini ove ili prvoj polovini naredne godine. U skladu s tim, Izvršni odbor očekuje dalje usporavanje rasta cena proizvoda i usluga koje uvozimo. Evropska centralna banka je smanjila osnovne kamatne stope u junu, a tržišni učesnici očekuju da bi novo smanjenje moglo da usledi krajem ove godine, dok za Sistem federalnih rezervi očekuju jedno ili dva smanjenja referentne kamatne stope do kraja godine. Očekivano postepeno smanjenje cene evroindeksiranog zaduživanja na domaćem tržištu, zajedno sa snižavanjem referentne kamatne stope Narodne banke Srbije, trebalo bi da doprinese postepenom rastu kreditne aktivnosti i domaće tražnje, koji neće ugroziti opadajuću putanju inflacije. Izvršni odbor je imao u vidu da relevantne institucije predviđaju blago opadajući trend kretanja svetske cene nafte u narednom periodu i da je rast cena nafte, do kojeg je povremeno dolazilo prethodnih meseci usled izraženih geopolitičkih tenzija i niza drugih faktora, bio privremen.

U skladu sa očekivanjima Izvršnog odbora, međugodišnja inflacija u Srbiji u maju se vratila u granice cilja i iznosila je 4,5%. Izvršni odbor procenjuje da će inflacija nastaviti da se kreće u granicama cilja od 3 ± 1,5% u celom horizontu projekcije, čemu će doprineti i dalje restriktivni monetarni uslovi, snižena uvozna inflacija i pad inflacionih očekivanja.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, većina pokazatelja realnog sektora nastavlja da beleži pozitivna kretanja u aprilu i maju, pri čemu pokazatelji uslužnih sektora i građevinarstva, kao i brži od očekivanog oporavak proizvodnje nakon remonta naftne rafinerije u Pančevu, ukazuju na to da bi rast u drugom tromesečju mogao biti viši od procena Narodne banke Srbije. To povećava verovatnoću da bi rast bruto domaćeg proizvoda u ovoj godini mogao biti veći od projektovanog u maju na nivou od 3,5%. Pozitivna kretanja u realnom sektoru očekuju se i u nastavku godine, vođena rastom domaće tražnje. Većoj privatnoj potrošnji trebalo bi da doprinese rast realnih dohodaka po osnovu viših zarada i penzija i smanjenje inflacije, a rastu investicija u osnovna sredstva povećana profitabilnost privrede iz prethodnih godina, visok priliv stranih direktnih investicija i kapitalna izdvajanja države, pre svega za potrebe ulaganja u saobraćajnu infrastrukturu. Prema oceni Izvršnog odbora, iako će domaća tražnja voditi rast i u narednom periodu, ne očekuje se da će ona znatnije uticati na inflaciju.

Izvršni odbor Narodne banke Srbije nastaviće da prati i analizira trendove na domaćem i međunarodnom tržištu i da odluke o budućoj monetarnoj politici donosi u zavisnosti od podataka koji budu pristizali, izgleda u kretanju inflacije i njenih ključnih faktora, kao i procene efekata donetih mera monetarne politike. Istovremeno, prilikom donošenja odluka vodiće računa da se obezbedi očuvanje finansijske stabilnosti i povoljnih izgleda privrednog rasta.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 8. avgusta 2024. godine.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: