Poreska kancelarija Tatić
29.09.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Startap portal

Na ovom portalu se mogu pronaći konkretna objašnjenja, ključni koraci i rešenja za izazove koji se javljaju na start...

Pogledaj vest
29.09.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Fiskalni računi i organizovanje ekskurzija

Turistička agencija je dužna da svakom fizičkom licu sa kojim ima zaključen ugovor o organizovanju putovanja, izda f...

Pogledaj vest
28.09.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Obavezni i dobrovoljni korisnici SEF-a

Kao korisnike SEF-a možemo razlikovati obavezne korisnike i dobrovoljne korisnike.

Pogledaj vest
28.09.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Ugovor o dopunskom radu

Zaposleni koji radi sa punim radnim vremenom kod poslodavca može da zaključi ugovor o dopunskom radu sa drugim posloda...

Pogledaj vest
27.09.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Prodaja korišćenih osnovnih sredstava zaposlenima i obaveza izdavanja fiskalnog računa

Kod prodaje korišćenog osnovnog sredstva (računar, telefon, itd.) zaposlenom, poslodavac je obavezan da promet eviden...

Pogledaj vest
27.09.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Obaveštenje za obveznike fiskalizacije koji menjaju adresu poslovnog prostora

U slučaju promene adrese poslovnog prostora u kome se vrši promet dobara i usluga na malo, obveznici fiskalizacije tu ...

Pogledaj vest
26.09.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Prosečna zarada za jul i sa njom povezane veličine

Republički zavod za statistiku objavio je podatke o prosečnim zaradama za jul 2022. godine.

Pogledaj vest
26.09.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Novi iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom – septembar 2022.

Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom u slučaju da privredni subjekt ne zapošljava adekvatan broj o...

Pogledaj vest
23.09.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Vebinar: Pitanja i odgovori u vezi sa prijavom na SEF

Pitanja i odgovori u vezi sa registracijom na Portalu za elektronsku identifikaciju, prijavom na Sistem elektronskih fak...

Pogledaj vest
22.09.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Izdavanje fiskalnog računa za promet dobara fizičkim licima iz inostranstva

Izdavanjе fiskalnog računa za promеt dobara koja obvеznik fiskalizacijе prodajе putеm intеrnеta fizičkim licim...

Pogledaj vest
22.09.2022
Vreme čitanja: < 1 min

SEF - objavljen snimak vebinara

Preuzimanje ConsentID aplikacije, unos parametara, aktivacija aplikacije i demonstracija funkcionalnosti korisničkog in...

Pogledaj vest
21.09.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Otvorene pozicije u AKTIVA sistem-u u sklopu programa Moja prva plata

U sklopu programa obuke "Moja prva plata" AKTIVA sistem doo ima 2 otvorene pozicije pod nazivom "knjigovođa".

Pogledaj vest
1 2 3 128