računovodstvo - pravo - administracija
accounting - law - administration
besplatan sadržaj za računovođe i privredu, vesti, saveti, alati
26.03.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Defiskalizacija fiskalnih kasa za vreme privremenog zatvaranja maloprodajnih objekata

Obveznici ne bi trebalo da vrše defiskalizaciju fiskalnih kasa, osim ukoliko privremeni prekid obavljanja delatnosti re...

24.12.2019
Vreme čitanja: 3 min

Način popunjavanja Obrasca Naloga za ispravku (Obrazac NI)

Način popunjavanja Obrasca Naloga za ispravku (Obrazac NI), kao i mogućnost da sе fiskalni isеčak.

23.10.2019
Vreme čitanja: 4 min

Obaveza evidentiranja preko fiskalne kase prometa ostvarenog putem interneta

Nepostojanje obaveze evidentiranja preko fiskalne kase prometa ostvarenog putem interneta.

02.10.2019
Vreme čitanja: 3 min

Uplata gotovinskog pazara

Mišljenje Ministarstva finansija u vezi uplate gotovinskog pazara od 16.7.2019. godine.

31.10.2015
Vreme čitanja: < 1 min

Kako prepoznati pravi fiskalni račun

Poreska uprava je na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 19. oktobra 2015. godine, objavila sledeću vest: Kako pr...

05.12.2016
Vreme čitanja: < 1 min

Fiskalna kasa – prodaja preko web sajta

Prilikom prodaje robe na malo preko web sajta nije potrebno da se šalju fiskalni isečci niti da se taj promet evidenti...

14.12.2016
Vreme čitanja: < 1 min

Fiskalna kasa – promet na sajmovima

Pravna lica koja vrše promet sa drugim pravnim licima, prilikom izlaganja proizvoda na sajmu dužna su da promet vrše ...

26.04.2017
Vreme čitanja: 2 min

Evidentiranje prometa preko fiskalne kase prilikom pružanja turističkih usluga kada se plaćanje vrši u ratama

Na koji način se vrši evidentiranje prometa preko fiskalne kase u slučaju odloženog plaćanja turističkih usluga na...