računovodstvo - pravo - administracija
accounting - law - administration
besplatan sadržaj za računovođe i privredu, vesti, saveti, alati
23.10.2019

Obaveza evidentiranja preko fiskalne kase prometa ostvarenog putem interneta

Nepostojanje obaveze evidentiranja preko fiskalne kase prometa ostvarenog putem interneta.

02.10.2019

Uplata gotovinskog pazara

Mišljenje Ministarstva finansija u vezi uplate gotovinskog pazara od 16.7.2019. godine.

31.10.2015

Kako prepoznati pravi fiskalni račun

Poreska uprava je na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 19. oktobra 2015. godine, objavila sledeću vest: Kako pr...

05.12.2016

Fiskalna kasa – prodaja preko web sajta

Prilikom prodaje robe na malo preko web sajta nije potrebno da se šalju fiskalni isečci niti da se taj promet evidenti...

14.12.2016

Fiskalna kasa – promet na sajmovima

Pravna lica koja vrše promet sa drugim pravnim licima, prilikom izlaganja proizvoda na sajmu dužna su da promet vrše ...

26.04.2017

Evidentiranje prometa preko fiskalne kase prilikom pružanja turističkih usluga kada se plaćanje vrši u ratama

Na koji način se vrši evidentiranje prometa preko fiskalne kase u slučaju odloženog plaćanja turističkih usluga na...