Poreska kancelarija Tatić
17.06.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Predstavljen novi model fiskalizacije

Primеna novog modеla fiskalizacijе u Srbiji počеće 1. januara narеdnе godinе, i njеgova implеmеntacija biće...

Pogledaj vest
15.06.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Odobrenje za upotrebu elektronskog fiskalnog uređaja

Procеs prijavе za dobijanjе odobrеnja za upotrеbu еlеktronskog fiskalnog urеđaja jе otvorеn i bеsplatan za s...

Pogledaj vest
03.06.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Obavezni elementi elektronskog fiskalnog uređaja – tehnički vodič

Poreska uprava je na svom sajtu objavila Tehnički vodič sa uslovima i karakteristikama elemenata elektronskog fiskalno...

Pogledaj vest
05.04.2021
Vreme čitanja: < 1 min

Novi propisi iz oblasti fiskalizacije

Vlada Republike Srbije usvojila je nove propise iz oblasti fiskalizacije.

Pogledaj vest
26.10.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Konsultacije o Nacrtu zakona o fiskalizaciji

Ministarstvo poziva stručnu javnost i sve privredne subjekte i građane da se uključe u postupak konsultacija o Nacrtu...

Pogledaj vest
26.10.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Ministarstvo finansija sačinilo radnu verziju Nacrta zakona o fiskalizaciji

Početak primene zakona je predviđen od 1. januara 2022. godine, kako bi se u međuvremenu donela podzakonska akta za s...

Pogledaj vest
26.03.2020
Vreme čitanja: < 1 min

Defiskalizacija fiskalnih kasa za vreme privremenog zatvaranja maloprodajnih objekata

Obveznici ne bi trebalo da vrše defiskalizaciju fiskalnih kasa, osim ukoliko privremeni prekid obavljanja delatnosti re...

Pogledaj vest
24.12.2019
Vreme čitanja: < 1 min

Način popunjavanja Obrasca Naloga za ispravku (Obrazac NI)

Način popunjavanja Obrasca Naloga za ispravku (Obrazac NI), kao i mogućnost da sе fiskalni isеčak.

Pogledaj vest
23.10.2019
Vreme čitanja: < 1 min

Obaveza evidentiranja preko fiskalne kase prometa ostvarenog putem interneta

Nepostojanje obaveze evidentiranja preko fiskalne kase prometa ostvarenog putem interneta.

Pogledaj vest
02.10.2019
Vreme čitanja: < 1 min

Uplata gotovinskog pazara

Mišljenje Ministarstva finansija u vezi uplate gotovinskog pazara od 16.7.2019. godine.

Pogledaj vest
05.12.2016
Vreme čitanja: < 1 min

Fiskalna kasa – prodaja preko web sajta

Prilikom prodaje robe na malo preko web sajta nije potrebno da se šalju fiskalni isečci niti da se taj promet evidenti...

Pogledaj vest
26.04.2017
Vreme čitanja: < 1 min

Evidentiranje prometa preko fiskalne kase prilikom pružanja turističkih usluga kada se plaćanje vrši u ratama

Na koji način se vrši evidentiranje prometa preko fiskalne kase u slučaju odloženog plaćanja turističkih usluga na...

Pogledaj vest