Fiskalni računi i organizovanje ekskurzija

Turistička agencija koja organizuje putovanje, dužna je da svakom fizičkom licu sa kojim ima zaključen ugovor o organizovanju putovanja, izda fiskalni račun. To se odnosi i na roditelje koji direktno sa turističkom agencijom sklope ugovor o putovanju odnosno organizovanju đačke ekskurzije. Ukoliko je ugovor sklopljen sa školom, a ne sa fizičkim licima, u tom slučaju se ne izdaje fiskalni račun. Agencija je u obavezi da školi izda fakturu u skladu sa zakonom koji uređuje oblast izdavanja faktura.

Turistička agencija može da izda fiskalni račun na dan kada je korisnik usluge odnosno fizičko lice dobilo od turističke agencije dokument o pravu da krene na ugovorenu ekskurziju, odnosno kada dobije vaučer pre polaska na putovanje, a najkasnije na dan kada je završena ekskurzija, prema programu putovanja. Korisnici usluga mogu da vrše plaćanje na više od jednog načina. To znači da mogu da izvrše plaćanje gotovinom, čekovima, platnim karticama i slično. Važno je samo da u tom slučaju na fiskalnom računu budu posebno iskazani iznosi po pojedinačnim načinima plaćanja.

Izvor: Poreska uprava

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: