eFiskalizacija – Bezbednosni element, srce novog sistema fiskalizacije

Dnevno se izda do 11 miliona računa preko elektronskih fiskalnih uređaja. Jedan od delova elektronskog fiskalnog uređaja jeste bezbednosni element, koji može biti izdat u obliku smart kartice ili fajla. Poreska uprava ga izdaje svim obveznicima fiskalizacije za svako prijavljeno prodajno mesto i u okviru prodajnog mesta za svaki fiskalni uređaj.

“Svaki račun koji stiže u Poresku upravu mora biti potpisan elektronskim potpisom koji se nalazi na bezbednosnom elementu. Na taj način Poreska uprava, odnosno sistem Poreske uprave prepoznaje i proverava ispravnost računa koji stižu sa prodajnih mesta. Osim potpisivanja fiskalnih računa bezbednosni element ima još neke važne funkcije zahvaljujući kojima, na primer, i bez interneta mogu da se izdaju potpuno validni računi, koji nakon uspostavljanja internet veze stižu u Poresku upravu”, izjavio je Saša Dulić, pomoćnik direktora Poreske uprave. Dodao je da se bezbednosni element, koji je deo fiskalnog uređaja dobija besplatno nakon podnošenja prijave na portalu ePorezi u delu namenjenom za obveznike E fiskalizacije. Poreski obveznik podnosi zahtev za određenu količinu bezbednosnih elemenata, koji se najčešće već narednog dana mogu preuzeti u nadležnoj filijali, na šalteru Vaš poreznik. Prema važećim propisima trajanje bezbednosnog elementa je tri godine, nakon čega će biti zamenjen novim.

  • U slučaju da se bezbednosni element izgubi ili ošteti obveznik fiskalizacije podnosi novi zahtev i dobija novi bezbednosni element, na isti način kao i prethodni.
  • Ukoliko poreski obveznik menja adresu treba da zameni i bezbednosni element jer je na bezbednosnom elementu upisana i adresa, tako da bi izdavanje računa sa starim bezbednosnim elementima na novoj adresi bilo kršenje odnosno nepoštovanje propisa.
  • Ukoliko se bezbednosni element blokira, a može da se blokira višestrukim pogrešnim unosom PIN-a on je praktično zaključan trajno i mora da se uzme novi.

Izvor: Poreska uprava

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: