Poreska uprava objavila izmene u pogledu izdavanja fiskalnih računa

Na sajtu Poreske uprave je objavljeno izmenjeno Tehničko uputstvo za administrativni i tehnički pregled funkcionalnosti ESIR-a ili L-PFR-a: • Verzija 1.14 • (dalje: Tehničko uputstvo).

S obzirom na česta pitanja u praksi, izmenjenim Tehničkim uputstvom su otklonjene nedoumice u pogledu izdavanja fiskalnih računa u slučaju naplate avansa pre primene sistema eFiskalizacije, evidentiranja prodaje jednonamenskih vaučera i realizacije istih kao i izdavanja fiskalnih računa za promet bez naknade.

Izdavanje fiskalnih računa u slučaju naplate avansa pre primene sistema eFiskalizacije

Kada je reč o evidentiranju avansnih uplata, kao i zatvaranju avansa prilikom izdavanja fiskalnog računa za izvršen promet, specifična situacija se javlja ukoliko je avans u celosti ili delimično primljen pre početka primene novog modela fiskalizacije.

U skladu sa izvršenim izmenama u Tehničkom uputstvu, prilikom zatvaranja (više) avansnih uplata izvršenih pre početka primene sistema eFiskalizacije, u dokument Avans Refundacija se uvek unosi referentni broj poslednjeg izdatog avansnog računa i ceo iznos avansne uplate. Sa druge strane, ukoliko su avansne uplate izvršene delimično pre početka primene novog modela, a delimično nakon početka evidentiranja prometa preko novih fiskalnih uređaja, objašnjen je način povezivanja fiskalnih dokumenata.

Evidentiranje prodaje jednonamenskih vaučera i realizacije istih

U skladu sa novim instrukcijama Poreske uprave, pri realizaciji jednonamenskih vaučera ne treba izdavati fiskalni račun, već će obveznik izdavati račun u smislu propisa o trgovini ili drugu verodostojnu računovodstvenu ispravu koja je izvan sistema fiskalizacije.

Izdavanje fiskalnih računa za promet bez naknade

Propisi o fiskalizaciji ne definišu posebna pravila za evidentiranje prometa bez naknade preko fiskalnog uređaja. S obzirom na to da u skladu sa starim Zakonom o fiskalnim kasama (“Sl. glasnik RS”, br. 135/2004 i 93/2012) nije postojala obaveza evidentiranja poklona i drugog prometa na malo preko fiskalnih kasa, možemo videti da je Ministarstvo finansija, zajedno sa Poreskom upravom, zvanično zauzelo stav da se svaki promet na malo bez naknade koji se u smislu Zakona o PDV izjednačava sa prometom uz naknade, mora evidentirati preko fiskalnog uređaja.

U skladu sa unetim izmenama, na fiskalnom računu iskazuju se svi propisani elementi, uz specifičnost da se:

  • U polje Naziv, pre naziva artikla, unosi šifra 00: (dve nule i dvotačka) i
  • U polje Način plaćanja unosi drugi bezgotovinski način plaćanja.

Izvor: paragraf.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: