Poreska kancelarija Tatić
04.10.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Izveštavanje NBS – rok 10. oktobar

Rezidenti su dužni da do 10. oktobra dostave Narodnoj banci Srbije izveštaje koji se odnose na spoljnotrgovinske i dev...

Pogledaj vest
04.10.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Objavljen novi poziv za programe fonda za inovacionu delatnost

Od 15. septembra do 15. novembra inovativnim preduzećima i timovima na raspolaganju je novi javni poziv za dodelu bespo...

Pogledaj vest
03.10.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Objavljen novi broj "Službenog glasnika"

Objavljen je novi broj "Službenog glasnika RS". Sadržaj i besplatno dostupni propisi dostupni na našem sajtu.

Pogledaj vest
03.10.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Obaveštenje PU o načinu podnošenja poreske prijave za zarade novonastanjenih obveznika

Poreska uprava objavila obaveštenje o načinu podnošenja poreske prijave za zarade novonastanjenih obveznika (OL 24) k...

Pogledaj vest
30.09.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Demonstracija funkcionalnosti korisničkog interfejsa SEF-a

Ministarstvo finansija organizuje vebinar na temu "Demonstracija funkcionalnosti korisničkog interfejsa Sistema elektro...

Pogledaj vest
29.09.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Startap portal

Na ovom portalu se mogu pronaći konkretna objašnjenja, ključni koraci i rešenja za izazove koji se javljaju na start...

Pogledaj vest
29.09.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Fiskalni računi i organizovanje ekskurzija

Turistička agencija je dužna da svakom fizičkom licu sa kojim ima zaključen ugovor o organizovanju putovanja, izda f...

Pogledaj vest
28.09.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Obavezni i dobrovoljni korisnici SEF-a

Kao korisnike SEF-a možemo razlikovati obavezne korisnike i dobrovoljne korisnike.

Pogledaj vest
28.09.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Ugovor o dopunskom radu

Zaposleni koji radi sa punim radnim vremenom kod poslodavca može da zaključi ugovor o dopunskom radu sa drugim posloda...

Pogledaj vest
27.09.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Prodaja korišćenih osnovnih sredstava zaposlenima i obaveza izdavanja fiskalnog računa

Kod prodaje korišćenog osnovnog sredstva (računar, telefon, itd.) zaposlenom, poslodavac je obavezan da promet eviden...

Pogledaj vest
27.09.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Obaveštenje za obveznike fiskalizacije koji menjaju adresu poslovnog prostora

U slučaju promene adrese poslovnog prostora u kome se vrši promet dobara i usluga na malo, obveznici fiskalizacije tu ...

Pogledaj vest
26.09.2022
Vreme čitanja: < 1 min

Prosečna zarada za jul i sa njom povezane veličine

Republički zavod za statistiku objavio je podatke o prosečnim zaradama za jul 2022. godine.

Pogledaj vest
1 2 3 128