Meni
Meni
  • Srpski
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji


09.05.2017.
Godišnji porez na dohodak građana
Knjigovodstvena agencija Obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana su sva fizička lica rezidenti – za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije i van nje, ukoliko su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade...>>


05.05.2017.
Računovodstveno evidentiranje ulaganja u zakupljeni objekat
Paragraf Kada obveznik PDV vrši drugom obvezniku PDV (zakupcu) radove iz oblasti građevinarstva na objektu koji je uzet u zakup, obavezu internog obračunavanja PDV ima obveznik koji prima predmetne radove (zakupac), koji pod opštim...>>


05.05.2017.
Imati i nemati (Momo Kapor)
Paragraf Iz razmišljanja dokonog šetača: Gladni stolećima, kupujemo više hleba nego što nam je potrebno. A, onda ga bacamo. Hleb u đubretu nije dobar prizor. On sluti na zlo. I zlo dolazi. Naše je samo ono što poklonimo drugima...>>


04.05.2017.
Uslovi da se poljoprivrednik evidentira za obavezu plaćanja PDV
Knjigovodstvena agencija Iznos ukupnog prometa od 8.000.000 dinara za svrhu obaveznog evidentiranja za obavezu plaćanja PDV poljoprivrednika utvrđuje se na osnovu vrednosti izvršenog prometa poljoprivrednih proizvoda u prethodnih 12 meseci, a ne na osnovu...>>


03.05.2017.
Pravilnik o uslugama predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta
Savez računovođa i revizora Srbije Pravilnik o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o PDV dopunjen je novim stavom, kojim je propisano da se dodatnim uslugama, koje omogućavaju...>>


28.04.2017.
Praznovanje predstojećeg Praznika rada
Knjigovodstvena agencija Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji neradno se praznuje Praznik rada - 1. i 2. maja. Ove godine (2017) Praznik rada pada u ponedeljak i utorak, tako da su neradna ta dva dana, ponedeljak 1. maj i utorak 2. maj...>>


27.04.2017.
Dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2016. godinu
Agencija za privredne registre Agencija za privredne registre obaveštava sva pravna lica koja imaju kontrolu nad jednim ili više pravnih lica, odnosno imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja za ekonomsku celinu‚ da im je od 26. aprila 2017. godine...>>


27.04.2017.
Neverbalna komunikacija na razgovoru za posao
Edukacija - kursevi logo Na razgovoru za posao nije važno samo šta ćete reći, nego i kako ćete se ponašati, a upravo je to ono na šta bi trebalo da obratite posebnu pažnju. Neverbalna komunikacija često može imati veći uticaj na tok i rezultat razgovora za posao...>>


26.04.2017.
Mogao je proračunati kretanje nebeskih tela, ali ne i ljudsko ludilo
Iako je bio jedan od najpametnijih ljudi u istoriji civilizacije, poznati fizičar Isak Njutn nije bio baš pametan investitor. O tome dosta slikovito svedoči anegdota o njegovom ulaganju u firmu South Sea, što mu se prilično bolno odrazilo na finansijsko...>>


26.04.2017.
Promet preko fiskalne kase kod pružanja turističkih usluga
Paragraf S obzirom na to da se promet turističkih usluga evidentira u momentu kada korisnik turističke usluge dobije dokument o pravu da krene na turističko putovanje, u trenutku izdavanja navedenog dokumenta obveznik je dužan da evidentira...>>


25.04.2017.
Prosečna zarada za mart i sa njom povezane veličine
Knjigovodstvena agencija Republički zavod za statistiku objavio je podatke o prosečnim zaradama za mart 2017. godine. Upoznajte se sa integralnim tekstom saopštenja, pregledom po mesecima i novom najvišom mesečnom osnovicom doprinosa za obavezno...>>


25.04.2017.
Mesto prometa usluga organizacije i kontrole transporta
Knjigovodstvena agencija Kada obveznik PDV pruža usluge organizacije i kontrole transporta, logistike i ostalih procesa u vezi sa tzv. kretanjem robe poreskom obvezniku iz člana 12. stav 2. Zakona o PDV, mestom prometa predmetnih usluga smatra se...>>


24.04.2017.
Objavljen Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2016. godinu
Agencija za privredne registre Agencija za privredne registre objavila je Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2016. godinu, u kome su dati zbirni podaci o finansijskom položaju i uspešnosti poslovanja pravnih lica i preduzetnika u Republici Srbiji, za poslednje dve godine...>>


24.04.2017.
Primena izabrane računovodstvene regulative u kontinuitetu
Knjigovodstvena agencija Ukoliko je obveznik, mikro pravno lice, prilikom podnošenja finansijskih izveštaja za prethodne godine obeležio/primenjivao "višu računovodstvenu regulativu" tj. MSFI za MSP, odnosno dostavljao Agenciji celokupan set obrazaca...>>


21.04.2017.
Početak pružanja usluga boniteta sa podacima iz FI za 2016. godinu
Agencija za privredne registre Agencija za privredne registre obaveštava sve zainteresovane korisnike da će usluge boniteta u kojima su uključeni podaci iz redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2016. godinu biti dostupne počev od četvrtka, 27. aprila 2017. godine...>>  poslednja      s t r a n a      početna  
  sledeća    55  54  53   52   51   50   49   48   47   46   45   44   43   42   prethodna 
Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal