(Ne)mogućnost podnošenja prijave za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine elektronskim putem

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu i iznosima naknada (u nastavku: Uredba), dok je ministar nadležan za zaštitu životne sredine doneo novi Pravilnik o izgledu, sadržini i načinu dostavljanja prijave za naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

Pravilnikom su propisani novi:

  • Obrazac 1Prijava za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za obavljanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu i
  • Obrazac 2Prijava za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za transport robe.

Ipak, u ovom momentu još uvek nije obezbeđena i podrška za podnošenje prijave elektronskim putem, pa je na sajtu lokalne poreske administracije (lpa.gov.rs), objavljeno obaveštenje koje prenosimo u nastavku.

“Usled izmena izgleda i sadržine prijave za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine (“Sl. glasnik RS”, br. 30/2024), podnošenje elektronskih prijava za 2024. godinu je onemogućeno. Do usklađivanja elektronskih obrazaca sa novonastalim izmenama, prijave se mogu podneti nadležnoj organizacionoj jedinici lokalne samouprave, odnosno gradskoj upravi neposredno ili putem pošte.”

Nezavisno od navedenog, rok za podnošenje poreske prijave svakako ostaje nepromenjen (do kraja aprila 2024. godine).

Izvor: Poreska kancelarija Tatić

Povezani tekst:

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: