Frilenserima rok za plaćanje prve rate poreza i doprinosa do 30. aprila

Frilenseri u Srbiji imaju rok do 30. aprila da predaju poresku prijavu i plate porez za prvi kvartal 2024. godine.

Pošto spadaju u kategoriju samooporezivanja, Poreska uprava ne šalje poreska rešenja frilenserima, već pojedinci moraju sami da obračunaju svoje obaveze pomoću kalkulatora na sajtu Poreske uprave i plate ih podnošenjem prijave PP OPO-K.

Ukoliko se ostvareni prihodi ne prijave u propisanom roku, potrebno je podneti prijavu, obračunati kamatu od dana dospelosti obaveze do dana plaćanja i izmiriti poresku obavezu.

Iz Poreske uprave ističu da je za neblagovremeno podnošenje poreske prijave predviđena novčana kazna od 5.000 do 150.000 dinara.

Kao i u prethodnoj godini, od kada je sistem samooporezivanja frilensera počeo da funkcioniše, radnici na internetu mogu da izaberu jedan od dva modela po kojima će im se obračunati iznos poreza i doprinosa za ceo prvi kvartal koji bi trebalo da plate.

Prema modelu A, neoporezivi iznos je 103.296 dinara i nema normiranih troškova. Za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje plaća se 24 odsto, za zdravstveno osiguranje 10,3 odsto, odnosno minimalno 5.497 dinara. Porez na prihode iznosi 20 procenata.

Drugi, odnosno model B, koji frilenseri mogu da izaberu pri obračunavanju obaveza za prvi kvartal, sadrži normirane troškove od 34 odsto i neoporezivi iznos od 62.300 dinara. Porez je u ovom slučaju 10 odsto, a doprinosi za PIO 24 odsto na oporezivi deo prihoda. Plaćanje zdravstvenog osiguranja je isto za oba modela i iznosi 10,3 odsto, odnosno najmanje 5.497 dinara kvartalno.

Poreznici kažu da je model B povoljniji za više prihode.

Frilenseri nemaju ista prava kao i zaposleni

Svi frilenseri koji su već u radnom odnosu i imaju zdravstveno osiguranje nemaju obavezu plaćanja zdravstvenog osiguranja pri samooporezivanju. Rad frilensera smatra se radom van radnog odnosa što znači da ova grupa zaposlenih nema pravo na plaćeni godišnji odmor, na naknadu za vreme trudničkog i porodiljskog odsustva, kao ni na naknadu u slučaju nezaposlenosti.

Kada je reč o penzijskom stažu, s obzirom na to da frilenseri plaćaju PIO po stopi od 24 odsto, time stiču pravo na penzijski, ali ne i na radni staž.

Ukoliko je frilenser već negde zaposlen ili se po bilo kom drugom osnovu već vrše uplate obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja na njegovo ime, uplate koje se dodatno vrše u svojstvu frilensera povećavaju lični koeficijent za obračun penzije. Samim tim i visinu starosne, odnosno invalidske penzije koju će lice ostvariti kada se za to steknu zakonski uslovi, a to je ispunjenje propisanog penzijskog staža, odnosno uslova za starosnu ili invalidsku penziju.

Po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, godišnji lični koeficijent može da iznosi najviše pet prosečnih godišnjih zarada u Republici Srbiji za konkretnu kalendarsku godinu, pa će frilenseri nakon isteka kalendarske godine moći da ostvare pravo na povraćaj doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje koji su po bilo kom osnovu plaćeni preko tog limita.

Nakon isteka roka za prijavljivanje prihoda u prvom kvartalu, sledeće obaveze za frilensere nastupaju za drugi kvartal do 30. jula, za treći kvartal do 30. oktobra i za četvrti kvartal do 30. januara 2025. godine.

Izvor: biznis.rs

Povezani tekst:

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: