Usvojen novi model oporezivanja za frilensere

Narodna skupština Republike Srbije je usvojila izmene Zakona o porezu na dohodak građana kojim je predlog Radne grupe za rešenje statusa fizičkih lica koja rade preko interneta uveden u zakon. Od 2023. godine, fizička lica koja se samooporezuju će imati značajno povoljniji poreski tretman. Sa velikim zadovoljstvom ističemo da je Digitalna zajednica bila jedan od učesnika Radne grupe koja je formulisala predlog rešenja.

Lica koja posluju preko interneta i dalje ostaju definisana Zakonom o porezu na dohodak građana, članom 85, tačka 18.

Konkretno, to znači da je ovaj model oporezivanja namenjen fizičkim licima za transakcije koje se ne mogu podvesti ni pod jednu drugu kategoriju. Na primer to su usluge koje fizička lica pružaju drugim fizičkim licima unutar zemlje ili pravnim i fizičkim licima van zemlje. Usvojeni model se ne može odnositi na uplate od pravnih lica unutar Srbije.

Fizička lica koja se samooporezuju će plaćati poreze i doprinose na kvartalnom nivou. Postojaće 2 opcije oporezivanja, koje će moći da se biraju nakon svakog kvartala. Opcija jedan je isplativija za lica koja ostvaruju niže prihode, ili im poslovanje preko interneta predstavlja povremeni izvor prihoda. Licima koja ostvare zarade iznad 51.300 RSD mesečno je isplativija druga opcija usvojenog predloga. U zavisnosti od ostvarenog prihoda opterećenje lica koja se odluče za drugu opciju može se kretati od 20-25% od ukupno ostvarenog prihoda.

Na primeru prosečne mesečne bruto zarade u Srbiji, koja iznosi ~104.000 RSD opterećenje fizičkih lica koja se samooporezuju iznosiće ~22.350 RSD na mesečnom nivou. Izraženo u procentima to je 21.5% od ukupno ostvarene zarade.

U prethodnom tekstu smo detaljno predstavili usvojene modele oporezivanja i npravili kalkulatog gde ćete moći da izračunate iznose poreza i doprinosa u odnosu na ostvareni prihod.

Usvojeno rešenje predstavlja veliki pomak u odnosu na situaciju pre dve godine kada je opterećenje na osnovu poreza i doprinosa iznosilo ~45%. Usvojeni model podrazumeva poresko opterećenje između 5% i 25% u zavisnosti od izbora opcije i ostvarenog prihoda.

Fizička lica koja posluju preko interneta i ostvaruju male prihode će u budućnosti imati način da regulišu svoje obaveze i ostvare svoja prava bez straha od visokog poreskog opterećenja ili poslovanja u sivoj zoni. Naredni koraci su uspostavljanje portala, koji će fizičkim licima biti dovoljan za menadžovanje poslovanja, i kompletno ispunjenje obaveza prema državi. Pitanje koje je ostalo nerešeno su prava fizičkih lica koja posluju preko interneta, i to je svakako tema zagovaranja Digitalne zajednice.

Izvor: Digitalna zajednica

Povezani tekst:

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: