Predlog za budući model oporezivanja frilensa

Od januara 2023. uvodi se novi model oporezivanja frilensera. Do kraja tekuće godine važi prelazno rešenje oporezivanja frilensera po kojem nemaju obavezu podnošenja poreskih prijava, već će rešenja dobijati na kućnu adresu. U nastavku detaljno objašnjavamo novi model i pokušaćemo da objasnimo sve nedoumi

Radna grupa formirana radi dugotrajnog rešavanja neregulisanog statusa oporezivanja frilensera je u radu već oko godinu dana. Relevantni predstavnici frilensera i drugih zainteresovanih strana, od sindikata preko NALEDA do reprezentativnih udruženja frilensera, zajedno sa predstavnicima Vlade, Poreske uprave, više resornih ministarstava i predstavnika drugih nadležnih državnih organa zajedno su radili na prevazilaženju raznih nedoumica i nejasnoća u vezi sa načinom rada i visinom prihoda frilensera u Srbiji, na boljem razumevanju njihovih potreba i situacije u kojoj se nalaze, zatim na pronalaženju prihvatljivog modela oporezivanja i pre svega analizom načina na koji se ovim licima mogu obezbediti prava poput ostalih zaposlenih lica i privrednika u Srbiji, a koja su im trenutno uskraćena.

Radna grupa je analizirala i uporedila postojeće modele oporezivanja frilensera u drugim zemljama. Sagledala je i podsticaje koje odredjene države daju u vidu privlačenja digitalnih nomada ili davanjem poreskih olakšica frilenserima nerezidentima. Analizirala je zanimanja kojima se ova lica bave, količinu ulaganja i prepreke sa kojima se suočavaju konkurišući na medjunarodnom tržištu, nedostatak pravne zaštite, i uvidela da je ovim licima potrebno pomoći i olakšati poslovanje barem u pogledu pozitivnog poresko-pravnog modela.

Postignut je veliki napredak u otklanjanju birokratskih prepreka sa kojima smo se dosad suočavali, kao i prihvatanje ove kategorije načina poslovanja od strane države. Neki od njih su način priznavanja normiranih troškova za autorska dela, jer je dosad morao postojati potpisan ugovor i to u odredjenoj formi kako bi isti bio prihvaćen. Takodje je sada olakšano dobijanje zdravstvene knjižice samo uz izjavu da ste frilenser ili nezaposleno lice, bez potrebe za dostavljanjem dokaza o visini primanja ili radno-pravnog statusa.

Na brojnim sastancima Radne grupe, uspeli smo i da na primerima objasnimo da pojedine delatnosti kojima se bavi i najveći broj frilensera u Srbiji poput predavača engleskog jezika (8559 – Ostalo obrazovanje), nije u mogućnosti pre svega zbog raskoraka u visini prihoda i načina poslovanja da se registruje kao preduzetnik paušalac kako je ranije bilo predlagano. U skladu sa našim uverenjima i dosadašnjim zalaganjima, UFPS u potpunosti podržava inicijativu Digitalne Zajednice i NALED-a o kojoj možete više pročitati OVDE.

Na sastancima su sva udruženja imala priliku da iznesu svoje predloge budućeg rešenja kao i argumentaciju. Uzimajući u vidu sve rečeno i predstavljeno u okviru Radne grupe, država je formulisala sledeći predlog zakoskog rešenja oporezivanja svih prihoda fizičkih lica koji podležu samooporezivanju. U daljem tekstu predstavljamo i analiziramo ovaj predlog:

Predlog oporezivanja frilens prihoda za period od 1. januara 2023. godine trebalo bi da udje u Skupštinsku proceduru sa jesenjim setom finansijskih zakona.

Zakonsko rešenje će se odnositi na sve prihode fizičkih lica koji podležu samooporezivanju. Konkretno, svi prihodi od frilens delatnosti iz inostranstva od pravnih i fizičkih lica, kao i prihodi od fizičkih lica u Srbiji. Ovim rešenjem predvidjena su dva modela samooporezivanja, a fizičko lice samo bira model koji će biti primenjen na njegove prihode.

Predlog modela za frilens

Koristiće se onlajn platforma (poput one za sezonce) CROSO za prijavljivanje prihoda od frilensa i biće potreban samo kvalifikovano elektronski sertifikat. Udruženja će pružiti konsultacije da ovo bude što jednostavnije moguće.

Prijavljivanje će biti kvartalno. Rok za prijavu prihoda ostvarenih u nekom kvartalu je 30 dana od kraja tog kvartala. Na primer, to znači da od 1. do 30. aprila treba da prijavite prihode za period od 1. januara do 31. marta 2023. Porez se plaća najkasnije do isteka roka za prijavu za odredjeni kvartal.

Na onlajn platformi svakog kvartala birate jednu od dva ponudjena modela oporezivanja. Ako jednog kvartala izaberete jedan model, niste u obavezi da sledećeg ponovo izaberete isti.

Model A.

 • Neoporezivi mesečni prihod je 19.300 RSD (nije vezan za minimalac), kvartalno 57.900 RSD.
 • Normirani troškovi iznose 34%.
 • Osnovica za porez i doprinose dobija se tako što se od ukupnog kvartalnog prihoda oduzmu normirani troškovi i trostruka vrednost neoporezivog mesečnog prihoda.
 • Na osnovicu se obračunavaju:

  • Porez po stopi od 10%
  • Zdravstveno po stopi od 10,3%.
  • PIO po stopi od 25%*.

   • Pri tome, minimalni mesečni iznos za uplatu za PIO je trenutno 7720 RSD kako bi se obezbedilo upisivanje punog staža za ceo taj mesec. To znači da se kvartalno plaća 23,160 RSD za PIO minimalno ili 25%* za iznose PIO veće od fiksnog.

Model B.

 • Neoporezivi mesečni iznos: 32.000 RSD. (nije vezan za minimalac), kvartalno 96.000 RSD.
 • Nema normiranih troškova.
 • Osnovica za porez i doprinose dobija se tako što se od ukupnog kvartalnog prihoda oduzme trostruka vrednost neoporezivog mesečnog prihoda.
 • Na osnovicu se obračunavaju:

  • Porez po stopi od 20%
  • Zdravstveno po stopi od 10,3%.
  • PIO po stopi od 25%*.

   • Pri tome, minimalni mesečni iznos za uplatu za PIO je trenutno 7720 RSD kako bi se obezbedilo upisivanje punog staža za ceo taj mesec. To znači da se kvartalno plaća 23,160 RSD za PIO minimalno ili 25%* za iznose PIO veće od fiksnog.

*PIO bi trebalo od Nove godine da bude smanjen na 24%.

Udruženje pozdravlja ovaj predlog u kontekstu da će frilenseru koji zbog testa samostalnosti ili neredovnosti prihoda ne može da bude preduzetnik i dalje u najvećem broju slučajeva mesečne obaveze biti u razumnim okvirima. U priloženim tabelama možete videti okvirne procentualne iznose za davanja po novom modelu. Smatramo da će ovakvo rešenje pozitivno delovati na početnike u biznisu, urediti status frilensera i omogućiti ostvarenje prava na staž i zdravstveno osiguranje po osnovu frilens prihoda. Model ostavlja mogućnost da frilenseri koji smatraju da im druge vrste poslovanja više odgovaraju, registruju drugi oblik delatnosti poput preduzetnika paušalca ili preduzetnika sa isplatom lične zarade. Takodje, važno je napomenuti da za frilens ne postoji test samostalnosti.

Time dolazimo do činjenice da ovim modelima neće biti ugroženi drugi oblici delatnosti, pre svega preduzetnici, jer njih medju internet radnicima koji su registrovali delatnost i ima najviše. Predloženim modelom iznosi obaveza i prava koja se ostvaruju su i dalje u proporcionalnom odnosu. Na primer, registrovanje delatnosti i prelazak na druge oblike poslovanja (bilo koji oblik preduzetnika ili doo ili pak radni odnos) daje dužu overu zdravstvene knjižice, pravo na bolovanje i porodiljsko, lakše će se dobijati kredit, a za veće prihode i finansijski je isplativije biti preduzetnik sa isplatom lične zarade, na primer… Takodje, ovaj model predstavlja dobar podsticaj za započinjanje delatnosti, a omogućava i vršenje usluga privatnim licima u Srbiji bez potrebe da se odmah od prvog dana registruje delatnost. U trenutnoj ekonomskoj situaciji, pozdravljamo proširenje kategorija i na “frilensere koji usluge vrše klijentima u Srbiji” (fizičkim licima).

Izvor: Udruženje frilensera i preduzetnika Srbije

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: