računovodstvo - pravo - administracija
accounting - law - administration
besplatan sadržaj za računovođe i privredu, vesti, saveti, alati

21.03.2018

Objavljen novi broj "Službenog glasnika"

Objavljen je novi broj "Službenog glasnika RS". Sadržaj i besplatno dostupni propisi dostupni na našem sajt...

21.03.2018

Završetak obrade izveštaja za statističke potrebe za 2017. godinu

Privodi se kraju obrada podataka iz izveštaja za statističke potrebe za 2017. godinu

20.03.2018

Godišnji izveštaj o posebnim tokovima otpada

Predaja godišnjeg izveštaja o posebnim tokovima otpada

20.03.2018

Porez na imovinu - prijava do 31. marta

Obveznici su dužni da do 31. marta podnesu PPI-1 prijavu

19.03.2018

Prestanak obaveze podnošenja PDPO-s - primena od 1. aprila

Izmenama Pravilnika izmenjeni su pojedini opisi vrste prihoda u Katalogu šifara vrste prihoda/naknade na koje se plaća...

1 2 3 96