Meni
Meni
  • Srpski
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Knjigovodstvena agencija Aktiva sistem

Dobrodošli na sajt računovodstvene agencije AKTIVA sistem. Iza nas su dve decenije agencijskog rada na poslovima osnivanja preduzeća i radnji, računovodstva i poreskog savetovanja u vremenima koja su bila, najblaže rečeno, dinamična. Danas smo kolektiv koji angažuje oko 15 saradnika i pruža kontinuirano usluge za oko 100 klijenata. Naš pristup klijentima obeležen je prvenstveno korektnošću, a usluga ažurnošću i profesionalnošću, po čemu smo prepoznatljivi i kod naših klijenata i kod državnih organa sa kojima sarađujemo.

Welcome to the accounting office AKTIVA sistem site. Behind us are two decades of agency work such as establishing companies, accounting and tax advisory. Today we are collective that engages about 15 employes and provides continuous service for about 100 clients. To continue in english click on the following link: AKTIVA sistem in English.

Knjigovodstveni program28.04.2017.
Praznovanje predstojećeg Praznika rada
Knjigovodstvena agencija Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji neradno se praznuje Praznik rada - 1. i 2. maja. Ove godine (2017) Praznik rada pada u ponedeljak i utorak, tako da su neradna ta dva dana, ponedeljak 1. maj i utorak 2. maj...>>


28.04.2017.
Objavljen je novi broj Službenog glasnika RS
Službeni glasnik RS Objavljen je "Službeni glasnik RS", broj 040 od 27. aprila 2017. godine. Izvod iz sadržaja, za koji smatramo da može biti od značaja za privredu, možete pronaći ovde...>>


28.04.2017.
Godišnji porez na dohodak građana
Knjigovodstvena agencija Obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana su sva fizička lica rezidenti – za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije i van nje, ukoliko su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade...>>


28.04.2017.
Podsetnik - kalendar - rokovnik
Knjigovodstvena agencija Objavljeni su rokovi za: podnošenje poreskih prijava, dostavljanje obrazaca i zahteva, uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, uplate mesečnih akontacija poreza na dobit, poreza na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti i...>>


27.04.2017.
Dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2016. godinu
Agencija za privredne registre Agencija za privredne registre obaveštava sva pravna lica koja imaju kontrolu nad jednim ili više pravnih lica, odnosno imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja za ekonomsku celinu‚ da im je od 26. aprila 2017. godine...>>


27.04.2017.
Neverbalna komunikacija na razgovoru za posao
Edukacija - kursevi logo Na razgovoru za posao nije važno samo šta ćete reći, nego i kako ćete se ponašati, a upravo je to ono na šta bi trebalo da obratite posebnu pažnju. Neverbalna komunikacija često može imati veći uticaj na tok i rezultat razgovora za posao...>>


26.04.2017.
Saopštenja Narodne banke Srbije
Narodna banka Srbije Narodna banka Srbije objavila je na svojoj zvaničnoj internet stranici novo saopštenje. Linkove do integralnog teksta tog i drugih saopštenja NBS možete pronaći ovde...>>


26.04.2017.
Mogao je proračunati kretanje nebeskih tela, ali ne i ljudsko ludilo
Iako je bio jedan od najpametnijih ljudi u istoriji civilizacije, poznati fizičar Isak Njutn nije bio baš pametan investitor. O tome dosta slikovito svedoči anegdota o njegovom ulaganju u firmu South Sea, što mu se prilično bolno odrazilo na finansijsko...>>


26.04.2017.
Promet preko fiskalne kase kod pružanja turističkih usluga
Paragraf S obzirom na to da se promet turističkih usluga evidentira u momentu kada korisnik turističke usluge dobije dokument o pravu da krene na turističko putovanje, u trenutku izdavanja navedenog dokumenta obveznik je dužan da evidentira...>>


25.04.2017.
Prosečna zarada za mart i sa njom povezane veličine
Knjigovodstvena agencija Republički zavod za statistiku objavio je podatke o prosečnim zaradama za mart 2017. godine. Upoznajte se sa integralnim tekstom saopštenja, pregledom po mesecima i novom najvišom mesečnom osnovicom doprinosa za obavezno...>>


25.04.2017.
Mesto prometa usluga organizacije i kontrole transporta
Knjigovodstvena agencija Kada obveznik PDV pruža usluge organizacije i kontrole transporta, logistike i ostalih procesa u vezi sa tzv. kretanjem robe poreskom obvezniku iz člana 12. stav 2. Zakona o PDV, mestom prometa predmetnih usluga smatra se...>>


24.04.2017.
Objavljen Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2016. godinu
Agencija za privredne registre Agencija za privredne registre objavila je Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2016. godinu, u kome su dati zbirni podaci o finansijskom položaju i uspešnosti poslovanja pravnih lica i preduzetnika u Republici Srbiji, za poslednje dve godine...>>


24.04.2017.
Primena izabrane računovodstvene regulative u kontinuitetu
Knjigovodstvena agencija Ukoliko je obveznik, mikro pravno lice, prilikom podnošenja finansijskih izveštaja za prethodne godine obeležio/primenjivao "višu računovodstvenu regulativu" tj. MSFI za MSP, odnosno dostavljao Agenciji celokupan set obrazaca...>>


21.04.2017.
Početak pružanja usluga boniteta sa podacima iz FI za 2016. godinu
Agencija za privredne registre Agencija za privredne registre obaveštava sve zainteresovane korisnike da će usluge boniteta u kojima su uključeni podaci iz redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2016. godinu biti dostupne počev od četvrtka, 27. aprila 2017. godine...>>Knjigovodstveni program


   s t r a n a      početna  
54   53   52   51   50   49   48   47   46   45   44   43   42   41   40   39   38   prethodna 
Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal