Meni
Meni
  • Srpski
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Knjigovodstvena agencija Aktiva sistem

Dobrodošli na sajt računovodstvene agencije AKTIVA sistem. Iza nas su dve decenije agencijskog rada na poslovima osnivanja preduzeća i radnji, računovodstva i poreskog savetovanja u vremenima koja su bila, najblaže rečeno, dinamična. Danas smo kolektiv koji angažuje oko 15 saradnika i pruža kontinuirano usluge za oko 100 klijenata. Naš pristup klijentima obeležen je prvenstveno korektnošću, a usluga ažurnošću i profesionalnošću, po čemu smo prepoznatljivi i kod naših klijenata i kod državnih organa sa kojima sarađujemo.

Welcome to the accounting office AKTIVA sistem site. Behind us are two decades of agency work such as establishing companies, accounting and tax advisory. Today we are collective that engages about 15 employes and provides continuous service for about 100 clients. To continue in english click on the following link: AKTIVA sistem in English.

Knjigovodstveni program23.06.2017.
Sličnosti i razlike između preduzetnika i DOO
Knjigovodstvena agencija Postupak registracije kod APR-a za preduzetnika je jednostavniji nego za DOO. Kod registracije delatnosti, promena i gašenja preduzetnik nema obavezu da sačinjava akte dok kod DOO-a postoje takve obaveze, a za osnivački akt DOO-a...>>


23.06.2017.
Novi bilten Ministarstva finansija sa mišljenjima, broj 5/2017
Ministarstvo finansija
Objavljen je link do novog broja Biltena - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, u izdanju Ministarstva finansija, koji sadrži sledeća poglavlja: Javni prihodi, Porezi, Uslovni otpis kamata i mirovanje poreskog duga...>>


23.06.2017.
Saopštenja Narodne banke Srbije
Narodna banka Srbije Narodna banka Srbije objavila je na svojoj zvaničnoj internet stranici novo saopštenje. Linkove do integralnog teksta tog i drugih saopštenja NBS možete pronaći ovde...>>


21.06.2017.
Objavljen je novi broj Službenog glasnika RS
Službeni glasnik RS Objavljen je "Službeni glasnik RS", broj 060 od 20. juna 2017. godine. Izvod iz sadržaja, za koji smatramo da može biti od značaja za privredu, možete pronaći ovde...>>


16.06.2017.
Podsetnik - kalendar - rokovnik
Knjigovodstvena agencija Objavljeni su rokovi za: podnošenje poreskih prijava, dostavljanje obrazaca i zahteva, uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, uplate mesečnih akontacija poreza na dobit, poreza na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti i...>>


15.06.2017.
Obaveštenje o promeni radnog vremena
Knjigovodstvena agencija Poštovani korisnici naših usluga, naše redovno radno vreme je od 09.00 do 16.00. Navedeno radno vreme i dalje ostaje na snazi. Kako je naš posao delimično sezonske prirode zbog izrade završnih računa, odlučili smo da posle perioda izrade...>>


13.06.2017.
Ističu zakonski rokovi za podnošenje FI i PPPDP
Knjigovodstvena agencija Podsećamo sve obveznike dostavljanja godišnjih finansijskih izveštaja, čija je poslovna godina identična sa kalendarskom, da su dužni da dostave finansijske izveštaje Agenciji za privredne registre do 30. juna 2017. Za pravna lica poslednji dan...>>


12.06.2017.
RZS objavio indeks potrošačkih cena za maj 2017.
Republički zavod za statistiku Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju. Podaci o potrošačkim cenama se publikuju 12-tog u mesecu za prethodni mesec. Indeksi...>>


08.06.2017.
Prevođenje preduzetničke delatnosti u DOO
Knjigovodstvena agencija Na osnovu člana 92. Zakona o privrednim društvima moguće je nastaviti obavljanje preduzetničke delatnosti u formi privrednog društva dok privredno društvo ne može da nastavi obavljanje delatnosti u formi preduzetnika. Preduzetnik može...>>


08.06.2017.
Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou
Narodna banka Srbije Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je, na sednici održanoj 8. juna 2017. godine, da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 4,0 odsto. Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je imao u vidu faktore inflacije, efekte dosadašnjeg...>>


08.06.2017.
Oštetili budžet Republike Srbije za 281,3 miliona dinara
Poreska uprava Republike Srbije Zbog osnovane sumnje da su oštetili budžet Republike Srbije za 281,3 miliona dinara i pribavili protivpravnu imovinsku korist od oko 56,1 milion dinara, uhapšeno je 23, četvoro nisu trenutno dostupni organima gonjenja, a podnete su krivične prijave...>>


08.06.2017.
Saopštenje o poslovanju privrede u 2016. godini
Agencija za privredne registre U Agenciji za privredne registre izrađeno je i objavljeno Saopštenje o poslovanju privrede u Republici Srbiji u 2016. godini, a danas je tim povodom održana i konferencija za novinare. Saopštenje je izrađeno na osnovu zbirno obrađenih podataka...>>


06.06.2017.
Obaveza korišćenja neiskorišćenog godišnjeg odmora do 30. juna
Knjigovodstvena agencija Podsećamo da shodno članu 73. Zakona o radu, godišnji odmor na koji zaposleni ima pravo po osnovu rada u 2016. godini, mora u potpunosti biti iskorišćen do 30. juna 2017. godine. Poslodavcu, u tom smislu nije ostavljena mogućnost...>>


30.05.2017.
Podsetnik - od 1. juna novi Zakon o opštem upravnom postupku
Knjigovodstvena agencija Podsećamo da se od 1. juna u potpunosti primenjuje novi Zakon o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016). Danom početka primene ovog zakona prestaje da važi Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni list SRJ"...>>


29.05.2017.
Osam razloga da koristite društvene mreže
Biz Life logo Naučnici – ta magična reč koju većina vezuje za pametne ljude sa velikom dioptrijom, koji po ceo dan sede zatvoreni i rade na nekom projektu, zadatku, istraživanju. Pomalo autistični, zadubljeni u ono što rade, bez mnogo kontakata...>>


26.05.2017.
Nova aplikacija Poreske uprave - ePorezi
Poreska uprava Republike Srbije Poreska uprava je razvila specijalno dizajniranu korisničku aplikaciju – aplikaciju ePorezi – koja služi isključivo za pristup portalu ePorezi. U aplikaciju su ugrađeni svi elementi koji su neophodni korisnicima portala za nesmetan rad, pri čemu su...>>


26.05.2017.
Mapa Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja - podaci za 2016.
Agencija za privredne registre Agencija za privredne registre obaveštava sve zainteresovane korisnike da je na internet strani Agencije, u okviru Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja, objavljena Mapa Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja...>>Knjigovodstveni program


   s t r a n a      početna  
56   55   54   53   52   51   50   49   48   47   46   45   44   43   42   41   40   prethodna 
Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal