Meni
Meni
  • Srpski
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Knjigovodstvena agencija Aktiva sistem

Dobrodošli na sajt računovodstvene agencije AKTIVA sistem. Iza nas su dve decenije agencijskog rada na poslovima osnivanja preduzeća i radnji, računovodstva i poreskog savetovanja u vremenima koja su bila, najblaže rečeno, dinamična. Danas smo kolektiv koji angažuje oko 15 saradnika i pruža kontinuirano usluge za oko 100 klijenata. Naš pristup klijentima obeležen je prvenstveno korektnošću, a usluga ažurnošću i profesionalnošću, po čemu smo prepoznatljivi i kod naših klijenata i kod državnih organa sa kojima sarađujemo.

Welcome to the accounting office AKTIVA sistem site. Behind us are two decades of agency work such as establishing companies, accounting and tax advisory. Today we are collective that engages about 15 employes and provides continuous service for about 100 clients. To continue in english click on the following link: AKTIVA sistem in English.

Knjigovodstveni program

23.10.2017.
Početak sprovođenja prinudne likvidacije u APR
Agencija za privredne registre Agencija za privredne registre (APR) počinje sprovođenje postupka prinudne likvidacije nad privrednim društvima...>>


20.10.2017.
RZS objavio indeks potrošačkih cena za septembar 2017.
Republički zavod za statistiku Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju. Podaci o potrošačkim cenama se publikuju 12-tog u mesecu za prethodni mesec. Indeksi...>>


20.10.2017.
Saopštenja Narodne banke Srbije
Narodna banka Srbije Narodna banka Srbije objavila je na svojoj zvaničnoj internet stranici novo saopštenje. Linkove do integralnog teksta tog i drugih saopštenja NBS možete pronaći ovde...>>


13.10.2017.
Izmenjeni znakovi iz područja zabrane pušenja
Pušenje znakovi U službenom glasniku broj 89/2017 od dana 04.10.2017. objavljen je Pravilnik o izmenama Pravilnika o obliku i sadržaju znaka zabrane pušenja i znaka da je pušenje dozvoljeno u odredenom prostoru...>>


09.10.2017.
Pregled Službenog glasnika RS
Službeni glasnik RS Objavljen je "Službeni glasnik RS", broj 090 od 06. oktobra 2017. Izvod iz sadržaja, za koji smatramo da može biti od značaja za privredu, možete pronaći ovde...>>


06.10.2017.
Podsećamo na obavezu slanja „IOS“-a
Knjigovodstvena agencija Pravna lica i preduzetnici dužni su da pre sastavljanja finansijskih izveštaja, usaglase međusobna potraživanja i obaveze što se dokazuje odgovarajućom ispravom...>>


05.10.2017.
Pretežni izvoznici
Export Licima koja se pretežno bave izvoznim poslovima, sticaocima statusa tzv. “pretežnih izvoznika” omogućen je kraći vremenski rok u kojem se vrši povrat PDV-a. Za pretežne izvoznike ovaj rok iznosi 15 dana od isteka roka za predaju poreske prijave...>>


04.10.2017.
Novi bilten Ministarstva finansija sa mišljenjima, broj 7/2017
Ministarstvo finansija
Objavljen je link do novog broja Biltena - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, u izdanju Ministarstva finansija, koji sadrži sledeća poglavlja: Javni prihodi, Porezi, Uslovni otpis kamata i mirovanje poreskog duga...>>


04.10.2017.
PDV - DA ili NE?
blic Postavlja se pitanje da li firma koja je sa aspekta Zakona o PDV-u definisana kao mali obveznik treba da se opredeli za ulazak u sistem PDV-a ili ne? Za koga je to isplativo, a za koga ne?...>>


03.10.2017.
Balkancima 63.000 dozvola za rad u Nemačkoj
blic Nemačka beleži priliv sve većeg broja izbeglica sa Zapadnog Balkana. Samo u prvih osam meseci ove godine Savezna agencija za rad izdala je 63.000 radne dozvole ljudima iz ovog regiona...>>


29.09.2017.
Prosečna zarada za avgust i sa njom povezane veličine
Knjigovodstvena agencija Republički zavod za statistiku objavio je podatke o prosečnim zaradama za avgust 2017. godine. Upoznajte se sa integralnim tekstom saopštenja, pregledom po mesecima i novom najvišom mesečnom osnovicom doprinosa za obavezno...>>


28.09.2017.
Postavljen Zakon o strancima na engleskom jeziku
Knjigovodstvena agencija Za posetioce našeg sajta postavili smo zakon o strancima na engleskom jeziku. Ovaj i druge zakone na engleskom jeziku možete preuzeti ovde.>>


26.09.2017.
Postavljeni novi obrasci ugovora o radu
Knjigovodstvena agencija Za naše korisnike postavili smo nove (ažurirane) ugovore o radu na određeno i neodređeno vreme. Ugovore možete preuzeti na našoj stranici obrasci besplatno.>>


14.09.2017.
Izmenjeni podaci na brojčaniku APR
Agencija za privredne registre Na naslovnoj stranici internet prezentacije APR-a izmenjeni su podaci o broju privrednih društava upisanih u Registar privrednih subjekata...>>


13.09.2017.
RZS objavio indeks potrošačkih cena za avgust 2017.
Republički zavod za statistiku Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju. Podaci o potrošačkim cenama se publikuju 12-tog u mesecu za prethodni mesec. Indeksi...>>


28.08.2017.
Prosečna zarada za jul i sa njom povezane veličine
Knjigovodstvena agencija Republički zavod za statistiku objavio je podatke o prosečnim zaradama za jul 2017. godine. Upoznajte se sa integralnim tekstom saopštenja, pregledom po mesecima i novom najvišom mesečnom osnovicom doprinosa za obavezno...>>


03.08.2017.
Prosečna zarada za jun i sa njom povezane veličine
Knjigovodstvena agencija Republički zavod za statistiku objavio je podatke o prosečnim zaradama za jun 2017. godine. Upoznajte se sa integralnim tekstom saopštenja, pregledom po mesecima i novom najvišom mesečnom osnovicom doprinosa za obavezno...>>


14.07.2017.
Podsetnik: Od 01.07. promenjeni iznosi RAT
Službeni glasnik RS Svake godine se usklađuju iznosi RAT godišnjim indeksom potrošačkih cena. Podsećamo još jedanput da su od 01.07. primenjuju Usklađeni dinarski iznosi iz tarife Republičkih administrativnih taksi...>>


12.07.2017.
RZS objavio indeks potrošačkih cena za jun 2017.
Republički zavod za statistiku Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju. Podaci o potrošačkim cenama se publikuju 12-tog u mesecu za prethodni mesec. Indeksi...>>


10.07.2017.
Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou
Narodna banka Srbije Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je, na sednici održanoj 10. jula 2017. godine, da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 4,0 odsto. Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor imao je u vidu faktore i projekciju inflacije, kao i efekte...>>


10.07.2017.
Ugovor o radu na puno, nepuno i skraćeno radno vreme
Službeni glasnik RS Pod radnim vremenom se podrazumeva vreme koje zaposleni provodi na radnom mestu obavljajući svoje radne zadatke prema nalozima poslodavcaU skladu sa odredbama Zakona o radu, član 51. stav 1, puno radno vreme iznosi 40 časova nedeljno....>>


10.07.2017.
Ugovor o radu na određeno i neodređeno vreme, probni rad, pripravnici
Službeni glasnik RS Ugovor o radu na određeno vreme predstavlja zasnivanje radnog odnosa gde je već unapred poznato trajanje radnog odnosa. Poslodavac može sa jednim licem da zaključi jedan ili više ugovora o radu na određeno vreme, ali taj period sa prekidima ili...>>


10.07.2017.
Ugovor o radu kao dokument kojim se zasniva radni odnos
Službeni glasnik RS Ugovor o radu predstavlja dokument kojim se uređuju prava i obaveze između zaposlenog i poslodavca (radni odnos). Ovaj ugovor mora biti u saglasnosti sa zakonskim odredbama, a zaposlenom se ne mogu utvrditi manja prava ili nepovoljniji...>>


30.06.2017.
Podsetnik - kalendar - rokovnik
Knjigovodstvena agencija Objavljeni su rokovi za: podnošenje poreskih prijava, dostavljanje obrazaca i zahteva, uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, uplate mesečnih akontacija poreza na dobit, poreza na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti i...>>Knjigovodstveni program


   s t r a n a      početna  
57   56   55   54   53   52   51   50   49   48   47   46   45   44   43   42   41   prethodna 
Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal