Meni
Meni
  • Srpski
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Knjigovodstvena agencija Aktiva sistem

Dobrodošli na sajt računovodstvene agencije AKTIVA sistem. Iza nas su dve decenije agencijskog rada na poslovima osnivanja preduzeća i radnji, računovodstva i poreskog savetovanja u vremenima koja su bila, najblaže rečeno, dinamična. Danas smo kolektiv koji angažuje oko 15 saradnika i pruža kontinuirano usluge za oko 100 klijenata. Naš pristup klijentima obeležen je prvenstveno korektnošću, a usluga ažurnošću i profesionalnošću, po čemu smo prepoznatljivi i kod naših klijenata i kod državnih organa sa kojima sarađujemo.

Welcome to the accounting office AKTIVA sistem site. Behind us are two decades of agency work such as establishing companies, accounting and tax advisory. Today we are collective that engages about 15 employes and provides continuous service for about 100 clients. To continue in english click on the following link: AKTIVA sistem in English.

Knjigovodstveni program26.05.2017.
Nova aplikacija Poreske uprave - ePorezi
Poreska uprava Republike Srbije Poreska uprava je razvila specijalno dizajniranu korisničku aplikaciju – aplikaciju ePorezi – koja služi isključivo za pristup portalu ePorezi. U aplikaciju su ugrađeni svi elementi koji su neophodni korisnicima portala za nesmetan rad, pri čemu su...>>


26.05.2017.
Mapa Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja - podaci za 2016.
Agencija za privredne registre Agencija za privredne registre obaveštava sve zainteresovane korisnike da je na internet strani Agencije, u okviru Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja, objavljena Mapa Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja...>>


26.05.2017.
Prosečna zarada za april i sa njom povezane veličine
Knjigovodstvena agencija Republički zavod za statistiku objavio je podatke o prosečnim zaradama za april 2017. godine. Upoznajte se sa integralnim tekstom saopštenja, pregledom po mesecima i novom najvišom mesečnom osnovicom doprinosa za obavezno...>>


26.05.2017.
Objavljen je novi broj Službenog glasnika RS
Službeni glasnik RS Objavljen je "Službeni glasnik RS", broj 051 od 25. maja 2017. godine. Izvod iz sadržaja, za koji smatramo da može biti od značaja za privredu, možete pronaći ovde...>>


23.05.2017.
Saopštenja Narodne banke Srbije
Narodna banka Srbije Narodna banka Srbije objavila je na svojoj zvaničnoj internet stranici novo saopštenje. Linkove do integralnog teksta tog i drugih saopštenja NBS možete pronaći ovde...>>


23.05.2017.
Podsetnik - kalendar - rokovnik
Knjigovodstvena agencija Objavljeni su rokovi za: podnošenje poreskih prijava, dostavljanje obrazaca i zahteva, uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, uplate mesečnih akontacija poreza na dobit, poreza na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti i...>>


19.05.2017.
"Elektronska trgovina u Srbiji" - poziv za učešće na konferenciji
Narodna banka Srbije Narodna banka Srbije organizovaće 1. juna konferenciju „Elektronska trgovina u Srbiji – siguran put za kupovinu na internetu” kako bi se šira javnost upoznala s prednostima e-trgovine, preprekama s kojima se suočavaju trgovci i faktorima...>>


19.05.2017.
Od 1. juna primena novog Zakona o opštem upravnom postupku
Novi Zakon o opštem upravnom postupku stupio je na snagu 9. marta 2016. godine, a počeće da se primenjuje 1. juna 2017. godine, osim odredbi: člana 9, člana 103. i člana 207. koje su u primeni od 8. juna 2016. godine. Danom početka...>>


18.05.2017.
PDV tretman putničkih automobila nabavljenih radi davanja u zakup
Knjigovodstvena agencija Obveznik PDV koji nabavlja putničke automobile isključivo za obavljanje delatnosti iznajmljivanja, pri čemu se pod iznajmljivanjem podrazumeva svako davanje u zakup, ima pravo da, po osnovu nabavke predmetnih vozila, PDV obračunat od strane...>>


18.05.2017.
MP3 format odlazi u istoriju
Digitalni audio format koji je promenio način slušanja muzike u svetu zvanično je mrtav - MP3 odlazi u istoriju. Format je i doslovno proglašen mrtvim i to ne od analitičara, novinara ili korisnika, nego od onih koji su ga i stvorili. Svoje zlatne trenutke...>>


17.05.2017.
Novi bilten Ministarstva finansija sa mišljenjima, broj 4/2017
Ministarstvo finansija
Objavljen je link do novog broja Biltena - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, u izdanju Ministarstva finansija, koji sadrži sledeća poglavlja: Javni prihodi, Porezi, Uslovni otpis kamata i mirovanje poreskog duga...>>


16.05.2017.
Korisni saveti za plaćanje preko Paypal-a
PayPal je uobičajeni način uplate online transakcija. PayPal je za online plaćanje isto što je Google za pretraživače i Steam za PC igre. "Službeno" nije najpopularnija metoda online uplata, ali će uskoro to postati. Stvari mogu postati...>>


16.05.2017.
Kazne za neplaćen porez na imovinu
Rok za plaćanje druge rate poreza na imovinu za 2017. godinu istekao je 15. maja. Za svaki dan kašnjenja uplate poreza na imovinu obveznik plaća zateznu kamatu od 14 odsto godišnje, a mogu biti kažnjeni i novčano sa 5.000 dinara...>>


16.05.2017.
Plaćanje doprinosa za preduzetnika - bolovanje duže od 30 dana
Paragraf Kad se radi o preduzetniku koji porez na dohodak građana plaća prema stvarnom prihodu, koji se nije opredelio za isplatu lične zarade već doprinose plaća na osnovicu koju čini oporeziva dobit i koji je zbog bolesti privremeno sprečen...>>


15.05.2017.
Krediti malim i srednjim preduzećima
Knjigovodstvena agencija Posle prvog sporazuma potpisanog u decembru 2016. godine sa Banka Intesa, Evropski investicioni fond je potpisao dva nova sporazuma u okviru COSME programa u Srbiji: prvi sporazum sa Unikredit bankom Srbija i aneks sporazuma...>>


15.05.2017.
Opasnost od sajber napada
Srbija danas logo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije i Posebno tužilaštvo za borbu protiv visokotehnološkog kriminala u Beogradu, povodom sajber napada koji je pogodio više od 60 država u noći između petka i subote i koji je u svetskim bezbednosnim...>>


15.05.2017.
Prava lica po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima
Paragraf Lice koje obavlja privremene i povremene poslove pravo na naknadu za rad kao i druga prava ostvaruje u skladu sa Ugovorom o privremenim i povremenim poslovima. Ukoliko dođe do prestanka obavljanja privremenih i povremenih poslova...>>


12.05.2017.
IT firmama olakšana bankarska procedura za ino-prilive
večernje novosti Kompanije u Srbiji koje posluju u oblasti informacionih tehnologija i uobičajeno ostvaruju prilive iz inostranstva, na primer po osnovu prodaje računarskih programa, mogu bankama dati trajni nalog o osnovu naplate za prilive do 1.000 evra...>>


12.05.2017.
RZS objavio indeks potrošačkih cena za april 2017.
Republički zavod za statistiku Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju. Podaci o potrošačkim cenama se publikuju 12-tog u mesecu za prethodni mesec. Indeksi...>>


12.05.2017.
Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou
Narodna banka Srbije Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je, na sednici održanoj 12. maja 2017. godine, da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 4,0 odsto. Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je imao u vidu faktore inflacije, efekte dosadašnjeg...>>Knjigovodstveni program


   s t r a n a      početna  
55   54   53   52   51   50   49   48   47   46   45   44   43   42   41   40   39   prethodna 
Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal