Meni
Meni
  • Srpski
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji


14.03.2017.
Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou
Narodna banka Srbije Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je, na sednici održanoj 14. marta 2017. godine, da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 4,0 odsto. Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je imao u vidu faktore inflacije, efekte dosadašnjeg...>>


13.03.2017.
Poreska uprava kontroliše poslovanje benzinskih stanica
Poreska uprava je od početka godine kontrolisala poslovanje 42 benzinske stanice u Srbiji a nepravilnosti u radu utvrđene su u 16 objekata. Njima je izrečena mera privremenog zatvaranja, a protiv odgovornih osoba podneta prekršajna...>>


13.03.2017.
Reklasifikacija osnovnih sredstava u sitan inventar
Paragraf Sredstvu je istekao ekonomski vek upotrebe kada ono realno nije više upotrebljivo za poslovne svrhe. Primeri za to su izrabovane mašine, zastarela i neekonomična oprema, oprema koja više ne funkcioniše zbog kvara ili oštećenja, a za čiju popravku...>>


13.03.2017.
Sporna pitanja u vezi sa popunjavanjem PPDG-1S
Savez računovođa i revizora Srbije Nakon propisivanja obaveze dostavljanja poreske prijave PPDG-1S elektronskim putem, od 1. januara 2017. godine, pojavilo se dosta pitanja i nedoumica, pre svega zbog toga što Poreska uprava nije objavila Korisničko uputstvo o načinu...>>


13.03.2017.
RZS objavio indeks potrošačkih cena za februar 2017.
Republički zavod za statistiku Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju. Podaci o potrošačkim cenama se publikuju 12-tog u mesecu za prethodni mesec. Indeksi potrošačkih cena su...>>


10.03.2017.
Povećana naplata javnih prihoda u 2016. godini
politika_logo Od ukupno 1807,7 milijardi dinara javnih prihoda u 2016. godini, Poreska uprava je naplatila 61 odsto ili 1.102,8 milijarde dinara, rekla je Marković i precizirala da je taj iznos veći za 87,6 milijardi dinara u odnosu na isti period 2015. godine. Ona je istakla...>>


10.03.2017.
Otkud nam osam sati radnog vremena?
Prošle godine Švedska je proslavila novi milenijum velikom inovacijom: radni dan koji traje 6 sati. San pod nazivom „od 9 do 3“. I još bolje: većina kompanija dozvoljava fleksibilnost u okviru određenog perioda tokom dana. Zamislite – ustanete ujutru...>>


08.03.2017.
Godišnji porez na dohodak građana
Knjigovodstvena agencija Obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana su sva fizička lica rezidenti – za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije i van nje, ukoliko su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade...>>


08.03.2017.
Poreski tretman jubilarne nagrade
Paragraf U Zakonu o radu propisano je da poslodavac može opštim aktom, odnosno ugovorom o radu da utvrdi pravo zaposlenih na jubilarnu nagradu. Ovom odredbom nije propisano kojim povodom poslodavac može da utvrdi pravo zaposlenih...>>


08.03.2017.
Doprinosi za nerezidente
Knjigovodstvena agencija Svojstvo osiguranika obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja stranog državljanina koji obavlja ugovorene poslove u Republici Srbiji zavisi od postojanja ili nepostojanja Sporazuma o socijalnom osiguranju između Republike Srbije i države...>>


03.03.2017.
Devet stvari koje vam niko neće reći o životu i uspehu
Edukacija - kursevi logo Ono što razlikuje ljude koji ostvare svoje snove od onih koji to ne uspeju je volja da rade ono što drugi ne žele. Svako može da sanja o uspehu, međutim snovi i ostvarivanje snova su dve potpuno različite stvari. Pred vama se nalazi devet stvari...>>


02.03.2017.
Krivične prijave za utaju poreza, pranje novca i privredni kriminal
Poreska uprava Republike Srbije Poreska uprava je na svojoj zvaničnoj internet stranici objavila: Oštetili budžet Republike Srbije za 7 miliona dinara. U koordiniranoj akciji Poreske uprave Republike Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova – Službe za borbu protiv organizovanog...>>


02.03.2017.
Okončan prijem izveštaja za statističke potrebe za 2016. godinu
Agencija za privredne registre Agencija za privredne registre obaveštava sva pravna lica i preduzetnike, koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva, da je uspešno završen prijem izveštaja za statističke potrebe za 2016. godinu, odnosno izveštaja koji se...>>


01.03.2017.
Grad Novi Sad finansira pripravnike i stručnu praksu
Grad Novi Sad je objavio dva javna poziva - Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse i Javni poziv za stručno osposobljavanje pripravnika na teritoriji Grada Novog Sada u 2017. godini. Program pripravnika podrazumeva stručno...>>


01.03.2017.
Neustavna odredba člana 179. stav 3. tačka 5) Zakona o radu
Ovom odredbom Zakona o radu propisano je da poslodavac može da otkaže ugovor o radu zaposlenom koji ne poštuje radnu disciplinu, i to ako njegovo ponašanje predstavlja radnju izvršenja krivičnog dela učinjenog na radu i u vezi sa radom...>>  poslednja      s t r a n a      početna  
  sledeća    51  50  49   48   47   46   45   44   43   42   41   40   39   38   prethodna 
Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal