Meni
Meni
  • Srpski
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji


15.12.2016.
Godišnji popis imovine i obaveza
Knjigovodstvena agencija Članom 16. stav 2. Zakona o računovodstvu ("Službeni glasnik RS", br. 62/13), propisano je da pravno lice, odnosno preduzetnik vrši popis imovine i obaveza i usklađuje stanje po knjigama sa stanjem po popisu na kraju poslovne godine. Sva pravna lica i preduzetnici ...>>


15.12.2016.
Preduzetnici će registracijom u APR-u odlučivati o isplati lične zarade
neobilten logo Od 1. januara 2017. godine, preduzetnici će prilikom registracije u Agenciji za privredne registre moći da se opredele za isplatu lične zarade. Izmenom Pravilnika o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima...>>


14.12.2016.
PDV tretman besplatnog davanja reklamnog materijala
Knjigovodstvena agencija Kada obveznik PDV, u cilju tržišnog pozicioniranja i postizanja poslovnih rezultata, besplatno daje reklamni materijal i druge poklone manje vrednosti različitim licima u Republici Srbiji, pri čemu je vrednost datih dobara jednaka ili manja od vrednosti utvrđene primenom...>>


14.12.2016.
Fiskalna kasa - promet na sajmovima
biljana trifunovic logo Pravna lica koja vrše promet sa drugim pravnim licima, prilikom izlaganja proizvoda na sajmu dužna su da promet vrše preko fiskalne kase ukoliko su kupci fizička lica. Pravna lica koja ne vrše prodaju fizičkim licima i nemaju obavezu za fiskalnu kasu, kada svoje proizvode...>>


13.12.2016.
Kada osnivač privrednog društva nije obveznik doprinosa za PIO
Knjigovodstvena agencija Osnivač privrednog društva koji u njemu ne radi, ne ostvaruje naknadu i nema svojstvo osiguranika samostalnih delatnosti nije obveznik doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje. Prema odredbi člana 6. stav 1. tačka 15) Zakona o doprinosima za ...>>


13.12.2016.
Povoljniji krediti bez hipoteke za mala i srednja preduzeća
blic Evropski investicioni fond (EIF) i Banca Intesa AD Beograd potpisali su prvi ugovor u Srbiji u okviru COSME programa Evropske komisije za mala i srednja preduzeća na svečanosti održanoj u Beogradu. Ugovor su u Vladi Srbije potpisali direkor odseka za EU garancije...>>


13.12.2016.
Prodaja robe van poslovnog prostora
biljana trifunovic logo U skladu sa Zakonom o trgovini kao i u skladu sa Pravilnikom o evidenciji prometa, trgovci na malo van prodajnog objekta i zanatlije dužni su da vrše evidenciju prometa, nabavke i prodaje robe, kroz Knjigu evidencije prometa. Zanatlije koje sami proizvode robu...>>


12.12.2016.
Preduzetnik prilikom isplate lične zarade ne obračunava minuli rad
Paragraf Preduzetnik prilikom isplate lične zarade ne obračunava minuli rad, na njega se ne primenjuje Zakon o radu, nema status zaposlenog. Članom 83. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) propisano je da...>>


12.12.2016.
RZS objavio indeks potrošačkih cena za novembar 2016.
Republički zavod za statistiku Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju. Podaci o potrošačkim cenama se publikuju 12-tog u mesecu za prethodni mesec. Indeksi potrošačkih cena su...>>


12.12.2016.
Obaveštenje o isplati lične zarade preduzetnika u 2017. godini
Paragraf Obaveštenje o opredeljenju za isplatu lične zarade preduzetnik dostavlja nadležnom poreskom organu, najkasnije do 15. decembra 2016. godine, za period od 1. januara 2017. godine. Zakonom o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, ... i 5/2016 - usklađeni...>>


12.12.2016.
Zahtevi za zdravstvene knjižice i na šalterima pošta
rts Građani koji do sada nisu podneli zahtev za zamenu stare zdravstvene isprave za novu elektronsku karticu zdravstvenog osiguranja to mogu da urade i na šalterima JP "Pošta Srbije" u 1.661 poslovnici širom zemlje. Pravo podnošenja zahteva imaju sva fizička lica koja imaju...>>


07.12.2016.
Plan podsticaja zapošljavanja i samozapošljavanja u 2017. godini
eKapija logo Poslodavci iz privatnog sektora, prvenstveno mala i srednja preduzeća, moći će da u 2017. dobiju od 150.000 do 250.000 dinara subvencije po radniku. Tu podršku država će im obezbediti ukoliko zaposle mlade do 30 godina (bez kvalifikacija, ili koji traže posao duže od...>>


07.12.2016.
Izdavanjem elektronske prestaje važiti papirna zdravstvena knjižica
IT klinika Novu elektronsku zdravstvenu knjižicu, za koju ste prethodno podneli zahtev, morate da podignete čim je izrade, jer u tom momentu stara, paprina, prestaje da važi, a to znači da ne možete kod lekara. Onog trenutka kada Zavod za izradu novčanica i kovanog novca...>>


06.12.2016.
Nova taktika business email (BEC) prevare
IT klinika Kako bi povećali stopu uspešnosti napada, prevaranti sada koriste tehniku neformalne komunikacije. Sajber kriminalci koji se bave biznis email prevarama (BEC) polako menjaju taktiku kako bi povećali stopu uspešnosti. Naime, sada im je taktika da najpre postepeno...>>


06.12.2016.
Do 600.000 dinara za neodgovarajući komplet prve pomoći u autu
Srbija danas logo Svi vozači trebalo bi da provere rok trajanja kompleta prve pomoći da ne bi došli u situaciju da moraju da plate kaznu od 5.000 dinara, kao fizičko lice, ili čak 600.000, kao pravno. Boban Milinković, zamenik načelnika Uprave saobraćajne policije najavio je da počinju intenzivnije...>>  poslednja      s t r a n a      početna  
  sledeća    45  44  43   42   41   40   39   38   37   36   35   34   33   32   prethodna 
Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal