Meni
Meni
  • Srpski
  • России
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

12.01.2015.
Obaveze po BOP-u za zatvorenu radnju mogu se platiti na poreskoj blagajni
Od početka primene sistema objedinjene naplate preduzetnici koji su zatvorili radnje, zbog čega su im, posledično, ugašeni računi kod poslovnih banaka, suočavaju se sa nemogućnošću plaćanja zaostalih obaveza poreza i doprinosa ...>>


12.01.2015.
Sledeće sedmice na vrućoj stolici u poreskoj upravi: Estrada polaže račune!
Estradne zvezde od sledeće sedmice biće na „saslušanju“ pred poreskim inspektorima, kojima će morati da dokažu da li su platili porez na honorar za nedavno proslavljenu novogodišnju noć, a koji su, bar prema pisanju medija...>>


06.01.2015.
7 navika koje praktikuju milijarderi
Milijarderi nisu zaradili bogatstvo preko noći. Bilo je potrebno mnogo napornog rada i odlučnosti da bi zaradili velike svote novca, a mnogi od njih imaju navike koje nisu odlika milijardera već "običnih" ljudi. Donosimo par navika...>>


05.01.2015.
Rad Agencije za mirno rešavanje radnih sporova
Procedura podnošenja zahteva je jednostavna - moze se učiniti lično, ili pismenim putem, mejlom, poštom, ili faksom. Posle tri dana, agencija odmah postupa i obraća se drugoj strani spora sa predlogom i nakon izjašnjenja ona vraća odgovor na predlog...>>


05.01.2015.
Zajednička izjava RS i SAD o primeni FACTA
U praktičnom smislu, ovo saopštenje Poreske službe SAD znači da finansijske institucije u Srbiji ne podležu porezu po odbitku po osnovu FATCA regulative, kao i da Vlada Srbije nema nikakve obaveze niti mehanizme za pružanje informacija vlastima SAD...>>


05.01.2015.
Jedinstveni račun za uplate naknada APR-u
APR je uvela jedinstveni račun 840-29770845-52 za plaćanje naknada za registraciju i druge usluge koje pruža korisnicima, osim naknada za uslugu isporuke podataka i pokazatelja o bonitetu koje će se ubuduće uplaćivati na račun 840-29776845-94...>>


05.01.2015.
Rok za predaju PPP je 2. februar 2015. godine
Zakonom o izmenama i dopunama ZPPPA propisano je da je, za isplate prihoda izvršene u 2014. godini, poreski platac dužan Poreskoj upravi, u elektronskom obliku, podneti pojedinačnu poresku prijavu, najkasnije sa 31.januarom 2015. godine...>>


27.12.2014.
Obavezno generisanje poziva na broj za sve uplate APR-u
APR je na svojoj zvaničnoj internet stranici objavila vest o primeni novog pravilnika koji propisuje da sve uplate APR-u moraju sadržavati poziv na broj generisan pomoću aplikacije sa njihovog sajta...>>


26.12.2014.
Prosečna zarada za novembar i sa njom povezane veličine
Knjigovodstvena agencija Republički zavod za statistiku objavio je na svojoj zvaničnoj internet stranici podatke o prosečnim zaradama za mesec novembar 2014. godine.Time je izmenjena i najviša mesečna osnovica za...>>


26.12.2014.
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, link do teksta propisa
Knjigovodstvena agencija U "Službenom glasniku RS", broj 142/2014 od 25.12.2014. godine, između ostalog, objavljen je i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica koji je stupio na snagu 26.12.2014. godine...>>


26.12.2014.
Beleška sa okruglog stola održanog 24. decembra 2014. godine
Knjigovodstvena agencija Teme o kojima donosimo belešku:
- licence za sprečavanje pranja novca: očekuje se izmena Zakona kojom će se ukinuti obaveza računovođa da imaju ovu licencu;
- elektronski potpisi završnih računa kad je direktor stranac...>>


26.12.2014.
Naredni URIPS-ov okrugli sto, sreda, 14. januara u 15.15 časova
Knjigovodstvena agencija Teme za predstojeći okrugli sto:
• Naknadno ćemo objaviti.
...>>


25.12.2014.
Pokloni deci zaposlenih za Novu godinu i Božić
Knjigovodstvena agencija Poslodavac može deci zaposlenih, pastorku ili usvojeniku, do 15 godina starosti, obezbediti poklon za Novu godinu i Božić. Ako je vrednost poklona manja od neopореzivog iznosa po jednom detetu, davanje je neoporezivo. Na davanja preko neoporezivog iznosa kao i...>>


22.12.2014.
Članarina URIPS-u za 2015. godinu iznosi 1.500 dinara
Knjigovodstvena agencija Članarina Udruženju računovođa i poreskih savetnika "URIPS", Novi Sad, za 2015. godinu iznosi 1.500 dinara. Uplaćuje se na tekući račun Udruženja broj 340-11004246-75 otvoren kod Erste bank ad Novi Sad....>>


22.12.2014.
Božićni i novogodišnji praznici
Knjigovodstvena agencija Neradno se praznuje Nova godina - 1. i 2. januar (četvrtak i petak) i prvi dan Božića za pravoslavce (ne rade svi zaposleni) - 7. januar (sreda). Zaposleni katolici i ... imaju pravo da ne rade na prvi dan Božića prema njihovom kalendaru - 25. decembra 2014. godine (četvrtak)...>>        s t r a n a        
  sledeća      14     13     12     11     10     9     8     7     6     5     4     prethodna  Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal