Novi iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom – januar 2019.

Kako je objavljen podatak o prosečnoj zaradi za mesec novembar poznata je i obaveza za plaćanje iznosa naknade za mesec januar u slučaju da privredni subjekt ne zapošljava adekvatan broj osoba sa invaliditetom.

Navedeni iznos naknade za mesec januar, kao i za prethodne mesece pogledajte na sledećem linku.

Napomena:
Privredni subjekt svoju obavezu za lice sa invaliditetom može ispuniti i zaključivanja ugovora sa preduzećem za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom shodno članu 27 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Comments