Propisan je novi obrazac PEP

U “Službenom glasniku RS”, broj 99/2021, objavljen je Pravilnik o izmeni Pravilnika o podnošenju poreske prijave elektronskim putem koji je u primeni od 30. oktobra 2021. godine.

Ovim Pravilnikom je izmenjen Obrazac PEP – Ovlašćenje za upotrebu elektronskih servisa.

Izmena se odnosi na tačku 4. – obim ovlašćenja za upotrebu elektronskih servisa, gde je dodata nova podtačka 4.6 – fiskalizacija.

Ovom izmenom je omogućeno privrednim društvima koji su obveznici fiskalizacije, prema novom Zakonu o fiskalizaciji, da ovlaste određeno lice da može da pristupi portalu ePorezi, i to sekciji koja se odnosi isključivo na fiskalizaciju, i na taj nači omogući tom licu da podnese sve potrebne prijave i sprovede proces fiskalizacije u ime obveznika.

Ovlašćenje može da se dodeli na dva načina:

  • elektronskim putem preko portala ePorezi, uz uslov da poreski obveznik već poseduje važeći kvalifikovani elektronski sertifikat;
  • ako obveznik ne poseduje elektronski sertifikat, ovlašćenje na Obrascu PEP može da preda na pisarnici nadležne filijale Poreske uprave.

Novi Obrazac PEP je objavljen na sajtu Poreske uprave.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: