Ko su obveznici prema novom Zakonu o fiskalizaciji?

Novi model fiskalizacije predviđa sveobuhvatniju fiskalizaciju.

Prema članu 4. Zakona o fiskalizaciji obveznik fiskalizacije je svaki obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana i svaki obveznik poreza na dobit pravnih lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, koji vrši promet na malo.

Prometom na malo smatra se svaki izvršen promet dobara i pružanje usluga fizičkim licima, kao i svaki promet dobara i usluga u maloprodajnim objektima, nezavisno od toga da li je korisnik fizičko lice, pravno lice ili preduzetnik, uključujući i promet izvršen putem samonaplatnih uređaja – automata.

Maloprodajnim objektom smatra se svaki poslovni prostor i poslovna prostorija koji se primarno koriste za promet dobara i pružanje usluga fizičkim licima.

Dakle, ukoliko vršite promet dobara i usluga fizičkim licima najverovatnije ste obveznik fiskalizacije.

Postoje određene delatnosti koje su oslobođene obaveze evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja. Koje su to delatnosti propisano je Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja.

U pitanju su delatnosti:

 • prodaje sopstvenih poljoprivrednih proizvoda na pijačnim tezgama i sličnim objektima i drugim mestima u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuju male količine primarnih proizvoda životinjskog porekla, odnosno hrane biljnog porekla koje služe za snabdevanje potrošača, kao i drugim mestima u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovina od strane fizičkog lica – obveznika fiskalizacije koji je obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, a koje nije preduzetnik – obveznik fiskalizacije;
 • koje obavljaju obveznici fiskalizacije a koji naknadu za prodata dobra, odnosno pružene usluge fizičkim licima naplaćuju ispostavljanjem računa o obračunu potrošnje preko mernih instrumenata (grejanje, gas, telefon, električna energija, voda i dr.).

Delatnostima za koje ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, smatraju se delatnosti iz sledećih oblasti, grana i grupa klasifikacije delatnosti iz Zakona o klasifikaciji delatnosti i Uredbe o klasifikaciji delatnosti, i to:

Delatnosti u okviru sledećih oblasti, grana, odnosno grupa:

49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
49.32 Taksi prevoz
52.21 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju
53.10 Poštanske aktivnosti javnog servisa
61 Telekomunikacije
64 Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova
65 Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja
66 Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju
69.10 Pravni poslovi izuzev aktivnosti javnih beležnika i izvršitelja
75.00 Veterinarske delatnosti – Primarna terenska zdravstvena zaštita životinja, poslovi iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja, poslovi dezinfekcije i deratizacije u objektima u kojima se drže i uzgajaju životinje i aktivnosti na sprečavanju pojavljivanja, širenja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja
84.30 Obavezno socijalno osiguranje
85 Obrazovanje, osim delatnosti iz grane 85.5 – Ostalo obrazovanje
86 Zdravstvene delatnosti – zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
87 Socijalna zaštita sa smeštajem
88 Socijalna zaštita bez smeštaja
94.91 Delatnost verskih organizacija

Delatnostima za koje ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja smatraju se i:

 • delatnosti iz Zakona o komunalnim delatnostima, osim upravljanja grobljima i sahranjivanje; pogrebne delatnosti i pružanja usluga na pijacama: izdavanje u zakup objekata, tezgi i prostora na njima;
 • poslovi iz Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata, osim kamenorezačkog zanata iz člana 2. stav 2. tačka 26) tog pravilnika;
 • pojedine delatnosti u okviru sledećih grupa, i to:

  47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca – prodaja preko putujućih prodavaca – ulična prodaja sladoleda, lozova, kokica i štampe – kolporteri
  96.09 Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti – aktivnost čistača cipela, nosača, lica za naplatu parkiranja automobila

Prema svemu navedenom, ukoliko vršite promet dobara i usluga fizičkim licima odnosno promet dobara i usluga u maloprodajnim objektima, uključujući i promet izvršen putem automata, a ne spadate ni u jednu kategoriju koja je oslobođena, obveznik ste fiskalizacije.

Povezani tekstovi:

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: