Izmenjen je Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza

U Službenom glasniku RS broj 80/2019 objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza. Izmenjen pravilnik stupa na snagu 16. novembra 2019. godine.

Izmene su donete sa ciljem usaglašavanja Pravilnika sa nedavno izvršenim izmenama i dopunama Zakona o PDV. Izmene se odnose na:

  • otpremanje dobara u inostranstvo odnosno pravo na povraćaj PDV stranom putniku (izmena ukupne vrednosti dobara koje strani putnik otprema u inostranstvo, izmena roka za povraćaj PDV) – član 24. stav 1. tačka 4) Zakona o PDV;
  • promet dobara i usluga koji se vrši u okviru realizacije infrastrukturnih projekata izgradnje autoputeva za koje je posebnim zakonom utvrđen javni interes – član 24. stav 1. tačka 16g) Zakona o PDV.

Propisan je novi obrazac Zahteva putnika za povraćaj PDV (ZPPPDV) koji je sastavni deo Pravilnika.

Povezani tekstovi:

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: