Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o PDV

Narodna skupština je na sednici održanoj 7. oktobra 2019. godine usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost. Zakon je objavljen u Službenom glasniku RS 072/2019 i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja odnosno od 15. oktobra 2019. godine.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o PDV ima 11 članova, a izmene se odnose na sledeće:

 • uređen je poreski tretman namenskih i nenamenskih vaučera (novi članovi 7a-7v)
 • precizirano je pravilo o određivanju poreskog dužnika (član 10)
 • uvodi se obaveza evidentiranja stranih lica kao obveznika PDV i u slučaju kada vrše promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza (član 10a)
 • uređen je način određivanja mesta prometa dobara i prometa usluge predaje jela i pića na brodu, u letilici ili vozu u toku prevoza putnika (članovi 11 i 12)
 • precizirano je mesto prometa usluga telekomunikacija, radijskog i televizijskog emitovanja i usluga pruženih elektronskim putem (član 12)
 • izdavanje računa kao momenat za nastanak poreske obaveze (član 16)
 • uvodi se novo poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza za promet dobara i usluga koji se vrši u okviru realizacije projekata izgradnje autoputeva (član 24)
 • menjaju se pravila za ostvarivanje prava na povraćaj PDV stranom putniku (član 24)
 • prošireno je poresko oslobođenje na uvoz dobara (član 26)
 • propisana su nova pravila za utvrđivanje srazmernog poreskog odbitka (član 30)
 • delimično su izmenjena pravila kod ispravljanja računa sa pogrešno iskazanim iznosom PDV (član 44)

Detaljnija objašnjenja izmena možete videti u ranije objavljenom tekstu – Izmena Zakona o PDV

Izmenjene odredbe članova 24. i 26. Zakona o PDV se primenjuju od dana stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama zakona o PDV tj. od 15. oktobra 2019. godine, dok će se ostale odredbe primenjivati od 1. januara 2020. godine.

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: