Godišnji porez na dohodak građana

Ispred vas je kalkulator za izračunavanje obaveze za godišnji porez na dohodak građana.

Detaljnije o godišnjem porezu na dohodak građana možete pročitati u sledećim tekstovima:

r.b.opis:iznos:
1Ostvareni dohodak u toku godine
2Neoporeziv iznos
3Dohodak za oporezivanje (1-2)
4Lični odbici (5+7, ali ne više od 50% od 3)
5Lični odbitak za poreskog obveznika
6Broj izdržavanih članova porodice
7Lični odbitak za izdržavanje članova porodice
8Oporezivi dohodak (3-4)
9Osnovica na koju se plaća porez od 10%
10Osnovica na koju se plaća porez od 15%
11Iznos godišnjeg poreza

Primer: Obračunati porez na dohodak po sledećoj PPP-PO prijavi:

Šifra vrste prihoda isplaćena fizičkom licuBruto prihodNormirani troškovi, poreske olakšice i druga umanjenaPoreska osnovicaPorezDoprinosi za obavezno socijalno osiguranje na teret zaposlenogDoprinosi za obavezno socijalno osiguranje na teret poslodavca
3.13.23.33.43.53.63.7
Prihodi iz radnog odnosa
1011010005.055.197180.0004.875.197487.519764.802687.939

Obračun:

1.Ostvareni dohodak u toku godine (polje u PPP PO 3.4-(3.5+3.6))3.622.876,00
2.Neoporeziv iznos2.470.644,00
3.Dohodak za oporezivanje (1-2)1.152.232,00
4.Lični odbici (5+7, ali ne više od 50% od 3)576.116,00
5.Lični odbitak za poreskog obveznika329.419,00
6.Broj izdržavanih članova porodice2,00
7.Lični odbitak za izdržavanje članova porodice247.064,00
8.Oporezivi dohodak (3-4)576.116,00
9.Osnovica na koju se plaća porez od 10%576.116,00
10.Osnovica na koju se plaća porez od 15%0,00
11.Iznos godišnjeg poreza57.612,00

Objašnjenje:
U konkretnom primeru obveznik je imao pravo na lične odbitke u iznosu od 576.483,00, što za neznatan iznos premašaju 50% dohotka za oporezivanje. Obveznik je stoga iskoristio lični odbitak u iznosu od 576.116,00 RSD što predstavlja 50% dohotka za oporezivanje.

Iznos poreza se dobija tako što se na oporezivi dohodak primeni propisana poreska stopa od 10% na dohodak do šestostruke prosečne godišnje zarade što iznosi 4.941.288,00 RSD i 15% na oporezivi dohodak preko pomenutog iznosa. Rok za podnošenje prijave godišnjeg poreza na dohodak građana za 2018. godinu je 15. maj 2019. godine.