Godišnji porez na dohodak građana

Ispred vas je kalkulator za izračunavanje obaveze za godišnji porez na dohodak građana.

Detaljnije o godišnjem porezu na dohodak građana možete pročitati u sledećim tekstovima:

* ne odgovaramo za tačnost, molimo uvek proverite obračun sa stručnim licima
** elementi koje se odnose na obračune su podložni promenama (stope i drugo)

r.b. opis: iznos:
1 Ostvareni dohodak u toku godine
2 Neoporeziv iznos
3 Dohodak za oporezivanje (1-2)
4 Lični odbici (5+7, ali ne više od 50% od 3)
5 Lični odbitak za poreskog obveznika
6 Broj izdržavanih članova porodice
7 Lični odbitak za izdržavanje članova porodice
8 Oporezivi dohodak (3-4)
9 Osnovica na koju se plaća porez od 10%
10 Osnovica na koju se plaća porez od 15%
11 Iznos godišnjeg poreza

Primer: Obračunati porez na dohodak po sledećoj PPP-PO prijavi:

Šifra vrste prihoda isplaćena fizičkom licu Bruto prihod Normirani troškovi, poreske olakšice i druga umanjena Poreska osnovica Porez Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje na teret zaposlenog Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje na teret poslodavca
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7
Prihodi iz radnog odnosa
101101000 8.039.240 231.600 7.807.640 780.764 916.137 743.499

Obračun:

1. Ostvareni dohodak u toku godine (polje u PPP PO 3.4 - (3.5 + 3.6)) 6.110.739,00
2. Neoporeziv iznos 4.269.564,00
3. Dohodak za oporezivanje (1 - 2) 1.841,175,00
4. Lični odbici (5 + 7, ali ne više od 50% od 3) 920,587,50
5. Lični odbitak za poreskog obveznika 569.275,00
6. Broj izdržavanih članova porodice 2,00
7. Lični odbitak za izdržavanje članova porodice 426,956,00
8. Oporezivi dohodak (3 - 4) 920,587,50
9. Osnovica na koju se plaća porez od 10% 920,587,50
10. Osnovica na koju se plaća porez od 15% 0,00
11. Iznos godišnjeg poreza 92,059,00

Objašnjenje:

U konkretnom primeru obveznik je imao pravo na lične odbitke u iznosu od 867.855,00, što premašuje 50% dohotka za oporezivanje. Obveznik je stoga iskoristio lični odbitak u iznosu od 177,326,00 RSD što predstavlja 50% dohotka za oporezivanje.

Iznos poreza se dobija tako što se na oporezivi dohodak primeni propisana poreska stopa od 10% na dohodak do šestostruke prosečne godišnje zarade što iznosi 7.438.752,00 RSD i 15% na oporezivi dohodak preko pomenutog iznosa. Rok za podnošenje prijave godišnjeg poreza na dohodak građana za 2022. godinu je 15. maj 2023. godine.