Meni
Meni
  • Srpski
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Propisi besplatno

www.aktivasistem.comUslovi korišćenja                               Pridružite nam se na  facebook.png

Sa svih niže navedenih stranica možete besplatno preuzeti propise koji su osnova poresko - pravnog okruženja poslovanja privrednih subjekata.


 

Knjigovodstveni program


1) Propisi o registraciji privrednih subjekata
Zakon o privrednim društvima • Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre • Zakon o registraciji privrednih subjekata • Zakon o klasifikaciji delatnosti...>>

2) Propisi o računovodstvu i reviziji
Zakon o računovodstvu • Međunarodni računovodstveni standardi (MRS) • Tumačenja IFRIC • Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (MSFI) • Tumačenja SIC • Zakon sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma...>>

3) Propisi o poreskom postupku i poreskoj administraciji
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji sa pratećim podzakonskim aktima...>>

4) Propisi o porezu na dobit pravnih lica
Zakon o porezu na dobit pravnih lica (preduzeća) sa pratećim podzakonskim aktima...>>

5) Propisi o porezu na dohodak građana
Zakon o porezu na dohodak građana sa pratećim podzakonskim aktima...>>

6) Propisi o porezu na dodatu vrednost
Zakon o porezu na dodatu vrednost sa pratećim podzakonskim aktima...>>

7) Propisi o porezima i naknadama lokalnim samoupravama
Zakon o porezima na imovinu • Zakon o zaštiti životne sredine • drugi propisi iz kojih proizilaze obaveze privrednih subjekata prema lokalnoj samoupravi...>>

8) Propisi o socijalnim doprinosima
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju • Zakon o zdravstvenom osiguranju • Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje...>>

9) Propisi o radu i zapošljavanju
Zakon o radu • Zakon o uslovima za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljanima • Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, sa izabranim pratećim podzakonskim aktima...>>

10) Propisi o platnom prometu i finansijama
Zakon o platnim uslugama • Zakon o menici • Zakon o čeku • Zakon o bankama, sa izabranim pratećim podzakonskim aktima...>>

11) Propisi o spoljnotrgovinskom i deviznom poslovanju, stranim ulaganjima i carinama
Zakon o deviznom poslovanju • Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju • Carinski zakon...>>

12) Propisi o trgovini, turizmu i ugostiteljstvu
Zakon o trgovini • Zakon o elektronskoj trgovini • Zakon o zaštiti potrošača • Zakon o zaštiti konkurencije • Zakon o oglašavanju, sa izabranim pratećim podzakonskim aktima...>>

13) Propisi o fiskalnim kasama
Zakon o fiskalnim kasama sa pratećim podzakonskim aktima...>>

14) Propisi - ostalo - negrupisani
U ovoj grupi nalaze se ostali propisi koje nismo razvrstali u gore navedene grupe...>>

Baner_Elektrospektar_VES Baner_Elektrospektar_VES www.aktivasistem.com