Rok za prijavu godišnjeg poreza na dohodak građana – 17. maj 2021. godine

Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana obavezan je da nadležnom poreskom organu podnese poresku prijavu PPDG-2R za 2020. godinu najkasnije do 17. maja 2021. godine.

Obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana su sva fizička lica rezidenti – za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije i van nje, ukoliko su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade isplaćene u Republici Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez. Obveznici su i nerezidenti – za dohodak ostvaren u Republici Srbiji.

AKTIVA sistem nudi uslugu podnošenja poreske prijave PPDG-2R. U skladu sa trenutnim epidemiološkim merama i ograničenjima u pogledu kretanja i fizičkog kontakta ljudi omogućili smo uslugu beskontaktnog prikupljanja dokumentacije.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: