Uslovi i način ostvarivanja prava na olakšicu za poslodavce koji obavljaju istraživanje i razvoj

Na osnovu ovlašćenja iz člana 21i stav 9. Zakona o porezu na dohodak građana (u nastavku: ZPDG), ministar finansija doneo je Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na poresko oslobođenje po osnovu zarade zaposlenih na istraživanju i razvoju (u nastavku: Pravilnik).

Pravilnik je objavljen u Službenom glasniku RS, broj 48/22 od 15. aprila 2022. godine, a stupio je na snagu narednog dana od dana objavljivanja, tj. 16. aprila 2022. godine.

Odredbama člana 21i ZPDG i člana 45z Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje propisana je olakšica za poslodavce (pravna lica) koji u okviru svoje delatnosti obavljaju istraživanje i razvoj na teritoriji Srbije.

Pravilnikom se bliže uređuju uslovi i način ostvarivanja prava na poresko oslobođenje po osnovu zarade lica koja su neposredno angažovana na poslovima istraživanja i razvoja, koje ostvaruje poslodavac (pravno lice) koji u okviru svoje delatnosti na teritoriji Srbije obavlja istraživanje i razvoj, tako što se oslobađa obaveze plaćanja 70% obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade zaposlenih na istraživanju i razvoju, srazmerno vremenu koje zaposleni na istraživanju i razvoju provedu na poslovima istraživanja i razvoja u odnosu na puno radno vreme, saglasno članu 21i ZPDG.

Pravilnikom je propisano sledeće:

 • šta se smatra projektima istraživanja i razvoja koji se obavljaju na teritoriji Republike Srbije;
 • ko se (ne) smatra poslodavcem koji može da koristi poresko oslobođenje;
 • ko su zaposleni na istraživanju i razvoju;
 • formula kojom se utvrđuje poresko oslobođenje;
 • obaveza vođenja posebnih evidencija;
 • obaveza pribavljanja propisane dokumentacije za svaki pojedinačni projekat;
 • druga pitanja od značaja.

Izvor: Poreska kancelarija Tatić

Povezani tekst:

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: