Nova olakšica za poslodavce koji obavljaju istraživanje i razvoj

Od 1. marta 2022. godine u primeni je nova olakšica za poslodavce koji u okviru svoje delatnosti na teritoriji Republike obavljaju istraživanje i razvoj.

Naime, u skladu sa novim članom 21i Zakona o porezu na dohodak građana i novim članom 45z Zakona o doprinosima, poslodavac – pravno lice, koji u okviru svoje delatnosti na teritoriji Republike Srbije obavlja istraživanje i razvoj, oslobađa se obaveze plaćanja:

  • 70% obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade, i
  • 100% doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje na teret zaposlenog i na teret poslodavca,

za zaradu lica koja su neposredno angažovana na poslovima istraživanja i razvoja, srazmerno vremenu koje takva lica provedu na poslovima istraživanja i razvoja u odnosu na puno radno vreme.

Olakšica se ne odnosi samo na zapošljavanje novih lica, već se može koristiti i za postojeće zaposlene koji ispunjavaju propisane uslove. Takođe, olakšica se odnosi isključivo na pravna lica što znači da preduzetnici ne ostvaruju pravo na ovu vrstu olakšice.

Uslovi

Licem koje je neposredno angažovano na poslovima istraživanja i razvoja smatra se lice koje radi na sprovođenju projekta na način da je neposredno uključeno u identifikovanje i rešavanje odgovarajućih procesnih ili tehničkih problema ili zadataka povezanih sa konkretnim projektom.

Angažovanjem na poslovima istraživanja i razvoja ne smatraju se:

  • aktivnosti povezane sa direktnim ili indirektnim nadzorom nad sprovođenjem projekta ili
  • aktivnosti podrške u vezi sa sprovođenjem projekta.

Oslobođenje se ne primenjuje na zarade isplaćene zaposlenima angažovanim na aktivnostima istraživanja u cilju pronalaženja i razvoja nafte, gasa ili mineralnih zaliha u ekstraktivnoj industriji.

Istraživanjem se smatra originalno i planirano istraživanje preduzeto u cilju sticanja novog naučnog ili tehničkog znanja i razumevanja.

Razvojem se smatra primena rezultata istraživanja ili primena drugog naučnog dostignuća ili dizajna u cilju proizvodnje novih ili značajno poboljšanih materijala, uređaja, proizvoda, procesa, sistema ili usluga pre pristupanja komercijalnoj proizvodnji ili korišćenju.

Oslobođenje mogu da koriste pravna lica koja istraživanje i razvoj sprovode za svoj račun i zadržavaju vlasništvo na nematerijalnoj imovini koja može nastati istraživanjem i razvojem.

Propisano je donošenje pravilnika koji bliže određuje uslove i način ostvarivanja prava na ovu olakšicu. Za sada pravilnik još uvek nije donet.

Ograničenja

Poslodavac koji za određeno lice koristi bilo koju vrstu podsticaja koji su uređeni odgovarajućim zakonom, osim kada koristi oslobođenje u skladu sa odredbom zakona kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje koja se odnosi na istu vrstu olakšice, po osnovu zasnivanja radnog odnosa sa tim licem nema pravo da za to lice ostvari poresko oslobođenje iz ovog člana.

Ograničenje u pravu na korišćenje podsticaja ne odnosi se na poslodavca koji koristi pravo na dvostruko priznavanje troškova koji su neposredno povezani sa istraživanjem i razvojem u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: