Rok za uplatu druge rate poreza na imovinu ističe 15. maja

Podsećamo poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je petak 15. maj 2020. godine rok za uplatu obaveze za drugi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2020 godinu.

Porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza, obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju.

Comments