Rok za uplatu četvrte rate poreza na imovinu ističe 16. novembra

Podsećamo poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je ponedeljak 16. novembar 2020. godine rok za uplatu obaveze za četvrti kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2020 godinu.

Porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza, obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju.

Comments