Prihod nerezidenta koji obavlja poslove preko interneta za inostranog poslodavca

(Ne)oporezivanje prihoda nerezidenta koji za vreme godišnjeg odmora u Srbiji preko interneta obavlja poslove iz radnog odnosa za svoga poslodavca u SAD

(Mišljenje Ministarstva finansija iz Biltena MF, br. 011-00-704/2017-04 od 12.12.2017. godine)
left-quote

Razmotrili smo vaš zahtev, koji se odnosi na oporezivanje prihoda nerezidenta, i sa stanovišta poreza na dohodak građana dajemo odgovor:

Kako navodite, fizička lica – državljani Sjedinjenih Američkih Država (dalje: SAD) boraviće na teritoriji Republike Srbije kao turisti, u periodu do pet nedelja (odnosno neće ostati u Srbiji duže od 90 dana u periodu od šest meseci), s tim da bi za to vreme obavljali svoje tekuće poslove za poslodavaca u SAD. Dalje, ističete da su ta lica zaposlena kod poslodavaca iz SAD i da su radni odnos zasnovali sa punim radnim vremenom, kao i da je posao koji obavljaju takve prirode da mogu da ga rade udaljeno s obzirom da je za obavljanje njihovog posla potreban samo kompjuter ili telefon i pristup internetu. Takođe navodite da učesnici putovanja ne bi preuzimali nikakve poslove u Srbiji, zaključivali sporazume ili tražili klijenta u Srbiji, niti bi bili prisutni u prostorijama predstavništva svojih poslodavaca u Srbiji (ukoliko ih ima) kao i da nije predviđeno da učesnici putovanja posete Srbiju dva puta uzastopno, tj. ne bi učestvovali u programu koji uključuje putovanje u Srbiju dva puta zaredom. Kako navodite, učesnicima putovanja se sav prihod isplaćuje od strane američkog isplatioca prihoda.

Prema odredbi člana 6. Zakona o porezu na dohodak građana (“Službeni glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06-ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-US, 93/12, 114/12-US, 47/13, 48/13-ispravka, 108/13, 57/14, 68/14-dr. zakon i 112/15 – u daljem tekstu: Zakon) poreski obveznik je fizičko lice koje je po odredbama ovog zakona dužno da plati porez.

Odredbom člana 7. stav 1. Zakona propisano je da je obveznik poreza na dohodak građana rezident Republike Srbije, za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije i u drugoj državi.

Rezident Republike Srbije, saglasno stavu 2. tog člana Zakona, jeste fizičko lice koje:

  1. na teritoriji Republike ima prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa, ili
  2. na teritoriji Republike, neprekidno ili sa prekidima, boravi 183 ili više dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini.

Obveznik poreza na dohodak građana je i fizičko lice koje nije rezident, za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije, saglasno članu 8. Zakona.

Prema odredbama član 87. stav 1. Zakona, godišnji porez na dohodak građana, plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, i to:

  1. rezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije i u drugoj državi;
  2. nerezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije.

Imajući u vidu zakonske odredbe kao i navode u zahtevu, kada fizičko lice – nerezident Republike Srbije, koje je u radnom odnosu kod stranog poslodavca (konkretno, fizičko lice je iz SAD sa kojima Republika Srbija nema sklopljen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja) a kao turista boravi na teritoriji Republike Srbije u periodu do pet nedelja (lice neće ostati u Srbiji duže od 90 dana u periodu od šest meseci) i u toku tog boravka istovremeno obavlja za svog poslodavaca u SAD deo tekućih poslova koje inače radi (a što je moguće s obzirom da je posao koji obavljaju kod poslodavca takve prirode da može da ga radi udaljeno jer je za njegov posao potreban samo kompjuter ili telefon i pristup internetu), ostvari prihod od poslodavca (isplatilac), smatramo da ukoliko to fizičko lice prihod u konkretnom slučaju ostvari kao pravo iz radnog odnosa po osnovu korišćenja godišnjeg odmora koji provodi tako što kao turista boravi na teritoriji Republike Srbije, taj prihode se ne oporezuje saglasno Zakonu.

U pogledu plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u Republici Srbiji, kao prethodno postavlja se pitanje primene propisa koji uređuju prava iz obaveznog socijalnog osiguranja, koji su u nadležnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva zdravlja.

right-quote

Povezani tekstovi:

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: