Rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje - 31. oktobar 2023. godine

Preduzetnici koji vode poslovne knjige, a žele i ispunjavaju uslove da budu paušalno oporezovani, mogu najkasnije do 31. oktobra tekuće godine, za narednu godinu, podneti zahtev za paušalno oporezivanje.

Dakle, ukoliko ste preduzetnik i vodite poslovne knjige, a želite da u 2024. godini plaćate porez i doprinose na paušalno utvrđen prihod, potrebno je da podnesete zahtev Poreskoj upravi najkasnije do 31. oktobra 2023. godine.

Zahtev se podnosi u elektronskom obliku preko portala ePorezi. Poreska uprava će na osnovu podnetog zahteva izdati rešenje koje će stići u poresko sanduče.

Kako bi vam bilo odobreno paušalno oporezivanje, na osnovu podnetog zahteva, morate prethodno da ispunite sledeće uslove:

  • niste obveznik PDV-a;
  • niste ostvarili promet veći od 6.000.000 dinara u 2023. godini;
  • ne obavljate delatnost iz oblasti reklamiranja i istraživanja tržišta, oblasti trgovine na veliko i trgovine na malo, hotela i restorana, finansijskog posredovanja i aktivnosti u vezi sa nekretninama;
  • u vašu delatnost ne ulažu druga lica.

Izuzetno od navedenog, obvezniku koji trgovinsku ili ugostiteljsku delatnost obavlja u kiosku, prikolici ili sličnom montažnom ili pokretnom objektu može se, na njegov zahtev, odobriti da porez plaća na paušalno utvrđen prihod.

Ukoliko ste zainteresovani za prelazak na paušalno oporezivanje, iznos poreza i doprinosa koji vas čeka možete izračunati na sajtu Poreske uprave, na Kalkulatoru paušalnog poreza i doprinosa.

Preduzetnici koji porez na prihod od samostalne delatnosti već plaćaju na paušalno utvrđen prihod nemaju obavezu da navedeni zahtev za paušalno oporezivanje podnose za svaku narednu godinu, s obzirom na to da je propisano da preduzetnik kome je utvrđeno pravo na paušalno oporezivanje, ovaj način oporezivanja koristi dok se ne utvrdi da su prestali razlozi za paušalno oporezivanje.

Povezani tekstovi:

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: