Novi parametri za obračun zarade

U skladu sa izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, kao i u skladu sa Odlukom o visini minimalne cene rada za period od januar-decembar 2023. godine, navodimo nove parametre za obračun zarade od 01. januara 2023. godine:

  • neoporeziv iznos zarade 21.712 dinara mesečno;
  • stopa doprinosa za PIO 24% (na teret poslodavca 10%, na teret zaposlenog 14%);
  • najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje 35.025 dinara;
  • najviša mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje 500.360 dinara;
  • minimalna cena rada 230 dinara (neto) po radnom času.

Novi parametri se primenjuju na sve zarade koje se isplaćuju u 2023. godini, nezavisno od toga za koji mesec se isplata vrši. Prema tome, na decembarsku zaradu koja se isplaćuje u januaru primenjuju se novi parametri.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: