Minimalna cena rada za 2024. godinu

Vlada Republike Srbije donela je Odluku o visini minimalne cene rada za period januar – decembar 2024. godine, kojom se minimalna cena rada od 1. januara 2024. godine uvećava za 17,8 odsto, odnosno sa 230 dinara po radnom času na 271 dinar (neto). Odluka je objavljena u “Službenom glasniku RS”, broj 79 od 15.09.2023. godine.

Neto minimalna zarada za isplate u toku 2024. godine će iznositi:

  • za mesec sa 160 radnih sati: 43.360 dinara,
  • za mesec sa 168 radnih sati: 45.528 dinara,
  • za mesec sa 176 radnih sati: 47.696 dinara,
  • za mesec sa 184 radnih sati: 49.864 dinara.

Minimalna cena rada utiče na visinu minimalne zarade. Podsećamo da je u skladu sa članom 111. stav 5. Zakona o radu poslodavac dužan da minimalnu zaradu isplati zaposlenom u visini koja se određuje na osnovu odluke o minimalnoj ceni rada koja važi za mesec u kojem se vrši isplata. To znači da se na sve zarade isplaćene u januaru 2024. godine primenjuje nova minimalna cena rada, uključujući i neisplaćene zarade iz 2023. godine. Prema tome, ukoliko poslodavci isplate sve neisplaćene zarade, uključujući i decembarsku zaradu, do kraja 2023. godine u tom slučaju će moći da primene tekuću minimalnu cenu rada koja iznosi 230 dinara po radnom času.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: