Obračun članarine Privredne komore Srbije za 2020. godinu

U “Službenom glasniku RS” broj 87/2019 objavljena je Odluka o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2020. godini. Odluka se primenjuje od 1. januara 2020. godine.

Obveznici plaćanja članarine su privredni subjekti koji obavljaju registrovanu poslovnu delatnost na teritoriji Republike Srbije. Privredni subjekti koji su pravna lica postaju članovi Komore upisom u Registar privrednih subjekata. Preduzetnici su članovi Komore preko opštih udruženja preduzetnika.

Članarina se obračunava prema veličini pravnog lica razvrstanog na dan sačinjavanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu i poslovnom prihodu ostvarenom u 2018. godini na sledeći način:

 • mikro pravna lica – u mesečnom iznosu od 600,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda;
 • mala pravna lica – u mesečnom iznosu od 3.600,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda;
 • srednja pravna lica – u mesečnom iznosu od 43.000,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda;
 • velika pravna lica – u mesečnom iznosu od 160.000,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda.

Mesečna članarina Komori iznosi najviše 185.000,00 RSD, odnosno najviše u visini 1/12 iznosa od 0,1% od poslovnog prihoda.

Članovi koji imaju poslovni prihod manji od 20 miliona RSD ne plaćaju deo članarine po osnovu poslovnog prihoda.

Opšta udruženja preduzetnika i zadružni savezi plaćaju članarinu Komori u iznosu od 1.000,00 RSD mesečno.

Da li je članarina dobro obračunata može se proveriti na sajtu Privredne komore na osnovu unetog PIB-a ili matičnog broja.

Izmenjen je poziv na broj za uplatu članarine. Prethodne godine je bio PIB uplatioca, dok je poziv na broj za uplatu članarine za 2020. godinu 651 – PIB uplatioca.

Članarina se uplaćuje mesečno, za prethodni mesec, uz isplatu zarade zaposlenima, na tekući račun Komore broj 205-2238-67 kod Komercijalne banke AD Beograd, sa oznakom šifre plaćanja broj 290.

Članarinu nisu obavezni da plaćaju:

 • novoosnovani privredni subjekti – godinu dana od dana osnivanja;
 • članovi Komore koji nisu ostvarili prihod u 2018. godini jer se najviša članarina vezuje za ukupne prihode u procentualnom iznosu;
 • članovi Komore nad kojima je otvoren stečajni postupak, oslobađaju se obaveze plaćanja članarine, počev od dana otvaranja stečajnog postupka do dana zaključenja, odnosno obustave stečajnog postupka;
 • članovi Komore nad kojima je pokrenut postupak likvidacije, oslobađaju se obaveze plaćanja članarine, počev od dana pokretanja postupka likvidacije;
 • preduzetnici – obveznici su opšta udruženja preduzetnika kao kolektivni članovi Komore.

Članovi Komore mogu ostvariti popust na obračunatu članarinu i to:

 • u slučaju proglašene vanredne situacije na teritoriji na kojoj član ima sedište, počev od meseca u kome je proglašena vanredna situacija, do kraja kalendarske godine;
 • u slučaju da član Komore ima registrovano sedište na teritoriji lokalne samouprave IV grupe stepena razvijenosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj, na osnovu poslednje objavljene jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave, počev od meseca u kome je podnet zahtev za odobravanje popusta, do kraja kalendarske godine;
 • preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, socijalna preduzeća i organizacije, počev od meseca u kome je podnet zahtev za odobravanje popusta, do kraja kalendarske godine;
 • u slučaju povezanih lica – članova Komore, počev od meseca u kome je podnet zahtev za odobravanje popusta, do kraja kalendarske godine.

Odluku o odobravanju popusta na obračunatu članarinu donosi Komisija za finansijska pitanja Skupštine Komore, na osnovu pisanog zahteva člana za odobravanje popusta i dostavljenih dokaza.

Za kraj napominjemo da je plaćanje članarine obavezno. Naime, u “Službenom glasniku RS” broj 45 od 21.06.2019. godine objavljena je Odluka Ustavnog suda kojom je potvrđeno da je obaveznost članstva u Privrednoj komori Srbije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije.

Privredna komora Srbije dostavlja obaveštenja obveznicima o visini neizmirenih obaveza po osnovu članarine gde se navodi da su organi Privredne komore doneli odluku o pokretanju postupka naplate prema privrednim subjektima koji ne plaćaju članarinu.

Autor: AKTIVA sistem

Povezani tekst:

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: