PKS na svom sajtu omogućila obračun članarine

Privredna komora Srbije je na svom sajtu omogućila korišćenje aplikacije koja vrši obračun iznosa članarine PKS za 2018. godinu na osnovu unetog PIB-a ili matičnog broja.

Unosom PIB-a ili matičnog broja i klikom na polje “Mesečni iznos članarine” dobija se iznos članarine koji bi privredni subjekt trebalo da plaća u skladu sa Odlukom o članarini PKS za 2018. godinu.

Ako se nakon unosa PIB-a ili matičnog broja i klika na polje “Mesečni iznos članarine” ne pojavi iznos članarine, to znači da taj privredni subjekt ne plaća članarinu (npr. preduzetnici koji nisu članovi granskih udruženja i tela Komore).

Obračun članarine za 2018. godinu

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: