Objavljeni novi pravilnici iz oblasti poreskih propisa

U “Službenom glasniku RS”, broj 50/2019 objavljeni su novi propisi koji su od posebnog interesa za računovođe i privredu.

Porez na dobit pravnih lica

Navedeni pravilnici stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku RS”, odnosno 20. jula 2019. godine. Odredbe ovih pravilnika se primenjuju na utvrđivanje, obračunavanje i plaćanje poreske obaveze počev za 2019. godinu, odnosno za poreski period koji počinje u 2019. godini.

Porez na dohodak građana

Navedeni pravilnici stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku RS”, odnosno 20. jula 2019. godine.

Porez na dodatu vrednost

Navedeni pravilnik ima samo jednu izmenu, Spisak organizacionih jedinica Poreske uprave se zamenjuje novim Spiskom organizacionih jedinica Poreske uprave, koji je odštampan uz pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Comments