Nova organizaciona struktura Poreske uprave

Od 1. jula 2019. godine stupa na snagu nova organizaciona struktura Poreske uprave.

Nova organizaciona struktura

Poreska uprava Republike Srbije Filijale – osnovne aktivnosti sa pripadajućim teritorijalnim organizacionim jedinicama

Spisak organizacionih jedinica – osnovne i izdvojene aktivnosti i pisarnice

Osnovne aktivnosti odnose se na rad na osnovnim poreskim oblicima:

 • Porez na dobit pravnih lica;
 • Porez na dodatu vrednost;
 • Porez na dohodak građana;
 • Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje;
 • Akcize.

Izdvojene aktivnosti su sve ostale nadležnosti Poreske uprave:

 • Utvrđivanje, naplata i kontrola poreza na prenos apsolutnih prava, nasleđe i poklon, utvrđivanje i naplata poreza na držanje, upotrebu i nošenje dobara;
 • Parafiskalni oblici koje administrira Poreska uprava, prinudna naplata po nizu neporeskih zakona i podzakonskih akata i ostali poslovi koje obavlja Poreska uprava a koji nemaju direktne veze sa porezima (utvrđivanje povrede prava intelektualne svojine, procene vrednosti nepokretnosti za razne namene…

Takođe, i dalje će postojati pisarnice, putem kojih će građani moći da ostvare kontakt sa upravom i za sva druga pitanja.

Izvor: Poreska uprava

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: