Nova organizaciona struktura Poreske uprave

Od 1. jula 2019. godine stupa na snagu nova organizaciona struktura Poreske uprave.

Nova organizaciona struktura

Poreska uprava Republike Srbije Filijale – osnovne aktivnosti sa pripadajućim teritorijalnim organizacionim jedinicama

Spisak organizacionih jedinica – osnovne i izdvojene aktivnosti i pisarnice

Osnovne aktivnosti odnose se na rad na osnovnim poreskim oblicima:

  • Porez na dobit pravnih lica;
  • Porez na dodatu vrednost;
  • Porez na dohodak građana;
  • Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje;
  • Akcize.

Izdvojene aktivnosti su sve ostale nadležnosti Poreske uprave:

  • Utvrđivanje, naplata i kontrola poreza na prenos apsolutnih prava, nasleđe i poklon, utvrđivanje i naplata poreza na držanje, upotrebu i nošenje dobara;
  • Parafiskalni oblici koje administrira Poreska uprava, prinudna naplata po nizu neporeskih zakona i podzakonskih akata i ostali poslovi koje obavlja Poreska uprava a koji nemaju direktne veze sa porezima (utvrđivanje povrede prava intelektualne svojine, procene vrednosti nepokretnosti za razne namene…

Takođe, i dalje će postojati pisarnice, putem kojih će građani moći da ostvare kontakt sa upravom i za sva druga pitanja.

Izvor: Poreska uprava

Comments