Objavljen je nacrt izmena i dopuna Zakona o elektronskom fakturisanju

Nakon što su objavljeni nacrti izmena i dopuna zakona iz oblasti PDV-a, fiskalizacije, poreza na imovinu i poreskog postupka, a zatim i nacrti izmena i dopuna zakona iz oblasti poreza na dohodak građana i dorinosa za obavezno socijalno osiguranje, Ministarstvo finansija je 9. novembra na svom sajtu objavilo i Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju.

Prema informaciji sa sajta MF, zainteresovana lica mogu da dostave eventualne sugestije i primedbe Sektoru za digitalizaciju putem elektronske pošte na adresu: elektronsko.fakturisanje@mfin.gov.rs najkasnije do 14. novembra 2022. godine, do kraja radnog vremena.

Izmene i dopune primenjivaće se od 1. januara 2023. godine, osim odredbe kojom je predviđeno da se elektronska faktura koja je odbijena može naknadno prihvatiti, koja se primenjuje od 1. juna 2023. godine za elektronske fakture koje se evidentiraju u CRF-u.

Za potrebe ove vesti izdvajamo samo nekoliko najvažnijih izmena i dopuna.

Proširuje se opseg transakcija za koje ne postoji obaveza izdavanja elektronske fakture, i to za:

  • isporuku električne energije i uslugu preuzimanja električne energije u energetski sistem, osim isporuke električne energije za krajnju potrošnju;
  • promet dobara i usluga bez naknade;
  • transakciju po osnovu koje se plaća naknada koja predstavlja javni prihod u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem;
  • zahtev za isplatu troškova i nagrada u sudskim i drugim postupcima, koji se isplaćuju iz sredstava suda, odnosno drugog organa kod kojeg se vodi postupak, na osnovu odluke suda, odnosno drugog organa.

Predviđena su značajne izmene u vezi sa elektronskim evidentiranjem obračuna PDV-a.

Propisuje se obaveza obveznika poreza na prihod od samostalne delatnosti i obveznika poreza na dobit pravnih lica, osim subjekta javnog i privatnog sektora, da se prijavljuje za korišćenje sistema elektronskih faktura pre podnošenja zahteva za isplatu subjektu javnog sektora.

Propisuje se mogućnost da elektronska faktura koja je odbijena može naknadno da se prihvati.

Podsećamo da počev od 1. januara 2023. godine svi subjekti privatnog sektora imaju obavezu da račune za promet dobara i usluga izdaju u elektronskom obliku u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju. Izvesno je da neće biti nikakvog odlaganja početka primene ove obaveze, pa se treba blagovremeno pripremiti za praktičan rad u Sistemu elektronskih faktura (SEF).

Izvor: Poreska kancelarija Tatić

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: