Nacrti izmena i dopuna zakona iz oblasti poreza na dohodak građana i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Nakon što su objavljeni nacrti izmena i dopuna zakona iz oblasti PDV-a, fiskalizacije, poreza na imovinu i poreskog postupka, dan kasnije na internet stranici Ministarstva finansija objavljeni su i:

Prema informaciji sa sajta MF, eventualne sugestije i primedbe zainteresovana lica mogu da dostave Sektoru za fiskalni sistem putem elektronske pošte na adresu: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs, najkasnije do 14. novembra 2022. godine, do 15.30 sati.

Izmene i dopuneZakona o porezu na dohodak građana (ZPDG) i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje primenjivaće se od 1. januara 2023. godine.

Za potrebe ove vesti izdvajamo samo nekoliko najvažnijih izmena i dopuna.

Izmenama člana 5. ZPDG, predviđeno je da se godišnji porez na dohodak građana plaća samooporezivanjem na dohodak ostvaren u kalendarskoj godini.

Predviđa se novi model oporezivanja tzv. frilensera. Za ove svrhe se menja i dopunjuje niz odredbi ZPDG.

Izmenama člana 15a ZPDG, povećava se neoporezivi iznos zarade sa 19.300 na 21.712 dinara.

Izmenama člana 44. Zakona o doprinosima smanjuje se procenat doprinosa za PIO sa 25% na 24%.

Produžava se trajanje olakšica za novozaposlena lica iz čl. 21v i 21d ZPDG do kraja 2023. godine.

Izvor: Poreska kancelarija Tatić

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: