Neoporezivi iznos za godišnji porez na dohodak građana – 3.719.376 dinara

Obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana su sva fizička lica rezidenti – za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije i van nje, ukoliko su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od 3.719.376 dinara. Obveznici su i nerezidenti – za dohodak ostvaren u Republici Srbiji.

Dohotkom se smatra godišnji zbir zarada, oporezivog prihoda od samostalne delatnosti, prihoda od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine, prihoda ostvarenih davanjem u zakup pokretnih i nepokretnih stvari, kao i svih drugih prihoda iz člana 85. Zakona.

Dohodak za oporezivanje predstavlja razliku između ostvarenog dohotka i neoporezivog iznosa.

Osnovicu godišnjeg poreza na dohodak građana čini razlika između dohotka za oporezivanje i ličnih odbitaka, koji iznose:

  • za poreskog obveznika – 40% prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici,
  • za izdržavanog člana porodice – 15% prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici.

Ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50% dohotka za oporezivanje.

Stopa godišnjeg poreza na dohodak građana iznosi:

  • na oporezivi dohodak u visini do šestostruke prosečne godišnje zarade (7.438.752 dinara) plaća se porez od 10%,
  • na oporezivi dohodak u visini preko šestostruke prosečne godišnje zarade, porez se plaća tako što se na iznos do šestostruke prosečne godišnje zarade plaća porez od 10%, dok se na iznos preko šestostruke prosečne godišnje zarade plaća porez od 15%.

Prijava godišnjeg poreza na dohodak građana nadležnom poreskom organu, prema mestu prebivališta obveznika, vrši se putem obrasca PP GPDG – Poreska prijava o obračunatom godišnjem porezu na dohodak građana.

Rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana po osnovu dohotka ostvarenog u 2022. godini je 15. maj 2023. godine.

Povezani tekstovi:

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: