Ističe rok za korišćenje sredstava po osnovu direktnih davanja

Podsećamo privredne subjekte korisnike direktnih davanja u skladu sa Uredbom o fiskalnim pogodnostima i dirеktnim davanjima privrеdnim subjеktima u privatnom sеktoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja еkonomskih poslеdica nastalih uslеd bolеsti COVID-19 (“Službеni glasnik RS”, br. 54/20 i 60/20) i Zaključkom Vlade (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2020) da 31. oktobra ističe rok za korišćenje primljenih sredstava po osnovu direktnih davanja.

Tačka 10. Zaključka glasi:

“Privredni subjekti primljena sredstva po osnovu direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije koriste najkasnije do 31. oktobra 2020. godine, istekom kog roka posebni namenski računi – COVID-19 se gase, a neiskorišćena sredstva sa tih računa prenose se na poseban budžetski račun.”

Povezani tekstovi:

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: