Evidentiranje stvarnih vlasnika ističe 31. januara ove godine

Postojeći registrovani subjekti su, u skladu sa Izmenama i dopunom Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, usvojenim 23. decembra 2019. godine, dužni da evidentiraju podatke o stvarnom vlasniku u Centralnu evidenciju najkasnije do 31. januara 2020. godine.

Pomenutim izmenama zakona je precizirano da je Agencija za privredne registre dužna da podnosi nadležnom Prekršajnom sudu zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv pravnih lica i njihovih zastupnika koji nikada nisu evidentirali stvarnog vlasnika.

Nakon toga, APR će kontinuirano podnositi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka protiv novoosnovanih pravnih lica i njihovih zastupnika, ukoliko u roku od 15 dana od dana osnivanja, ne izvrše obavezu evidentiranja stvarnog vlasnika.

Trenutno, u Centralnoj evidenciji je upisano 132.500 obveznika, odnosno stvarne vlasnike je do sada evidentiralo 85,50% privrednih subjekata, oko 78% ustanova, zadužbina i fondacija i više od 68% udruženja.

Registrovani subjekti elektronski treba da unesu podatke u Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika, a ovu obavezu treba da izvrše zastupnici u privrednim društvima i društvima u likvidaciji, zadrugama, ograncima stranih privrednih društava, udruženjima i poslovnim udruženjima, fondacijama, zadužbinama, ustanovama i stranim predstavništvima privrednih društava. Ova evidencija je za registrovane subjekte besplatna.

Ostali organi (Poreska uprava , Uprava za sprečavanje pranja novca, inspekcijski organi i sl.) podnose zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv postojećih pravnih lica i njihovih zastupnika ako u toku redovnog nadzora poslovanja registrovanog subjekta utvrde da je evidentiran pogrešan podatak o stvarnom vlasniku ili registrovani subjekat nema, odnosno ne čuva, odgovarajuće tačne i ažurne podatke i dokumenta, na osnovu kojih je evidentirao stvarnog vlasnika.

Izvor: Agencija za privredne registre

Povezani tekstovi:

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: