Većina stvarnih vlasnika evidentirana u centralnoj evidenciji

Od 150.000 obveznika, Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika je pristupilo 145.500 registrovanih subjekata, dok je ceo postupak evidentiranja završilo 116.600 privrednih društava, zadužbina, fondacija, udruženja i privatnih ustanova.

Registrovanim subjektima koji su pristupili informacionom sistemu APR-a i uneli svoje podatke o stvarnim vlasnicima, a nisu završili celu proceduru potpisivanjem elektronskim sertifikatom, imaju mogućnost da okončaju postupak evidentiranja.

Podsećamo da registrovani subjekti imaju trajnu zakonsku obavezu evidentiranja stvarnih vlasnika u roku od 15 dana od dana osnivanja, odnosno registrovanja promene podataka u matičnim registrima. Nakon osnivanja, kao i u slučajevima kada se promeni vlasnička struktura, članovi organa ili se promene podaci na osnovu kojih se ispunjavaju uslovi za sticanje svojstva stvarnog vlasnika, registrovani subjekti imaju obavezu da evidentiraju podatke u skladu sa Zakonom o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.

Od uspostavljanja centralne evidencije 31. decembra 2018. godine, Agencija je pružila tehničku podršku za rad u elektronskoj aplikaciji za 2.831 korisnika, a elektronskom poštom je odgovoreno na oko 5.000 e-mejlova sa pitanjima o postupku evidentiranja stvarnih vlasnika.

Izvor: Agencija za privredne registre

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: