Privredni subjekti imaju obavezu da redovno ažuriraju podatke u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

Agencija za privredne registre podseća privredne subjekte na obavezu da elektronski evidentiraju svaku promenu podatka o stvarnom vlasniku u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, najkasnije u roku od 15 dana u slučajevima kada se promeni stvarni vlasnik.

Ova obaveza propisana je članom 14. Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18), kojim su predviđene novčane kazne za pravno i odgovorno lice u pravnom licu koje ne postupi u skladu sa zakonom i ne izvrši evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku registrovanog subjekta i koji nema i ne čuva odgovarajuće, tačne i ažurne podatke i dokumenta na osnovu kojih je evidentiran stvarni vlasnik.

Ažuriranje podatka u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika vrši se elektronski od strane registrovanog subjekta, a promena podatka o stvarnom vlasniku može se izvršiti tek nakon što se registrovani subjekt prijavi sa svojim korisničkim nalogom u sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika i na način na koji je prethodno evidentirao podatke o stvarnom vlasniku u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.

Izvor: Agencija za privredne registre

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: