Da li knjigovođa može da bude paušalno oporezovan?

Prema važećem Zakonu o porezu na dohodak građana pravo na paušalno oporezivanje ne može se priznati obvezniku koji obavlja delatnost iz oblasti računovodstvenih, knjigovodstvenih i revizorskih poslova, kao i poslova poreskog savetovanja.

Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana donosi novine.

Naime, u Predlogu zakona izmenjen član 40. stav 1. glasi: “Obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti upisan u registar kod nadležnog organa, odnosno organizacije ima pravo da podnese zahtev da porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđen prihod (u daljem tekstu: paušalno oporezivanje).”

Briše se deo koji glasi: “koji s obzirom na okolnosti nije u stanju da vodi poslovne knjige, osim poslovne knjige o ostvarenom prometu, ili kome njihovo vođenje otežava obavljanje delatnosti”.

Dakle, čak i obveznik koji jeste u stanju da vodi poslovne knjige (npr. knjigovođa) ima pravo da podnese zahtev za paušalno oporezivanje.

Pored toga, stav 2. tačka 1) menja se i glasi da se pravo na paušalno oporezivanje ne može priznati obvezniku koji obavlja delatnost iz oblasti reklamiranja i istraživanja tržišta. Brišu se računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poslovi poreskog savetovanja.

Prema navedenom preduzetnici koji obavljaju delatnost iz oblasti računovodstvenih, knjigovodstvenih i revizorskih poslova, kao i poslova poreskog savetovanja mogu biti paušalno oporezivi. Naravno ako njihov ukupan godišnji promet ne prelazi 6 miliona dinara, da nisu u sistemu PDV-a, kao i da u njihovu delatnost ne ulažu i druga lica.

Ukoliko predlog zakona bude usvojen knjigovođe bi mogle da podnesu zahtev za paušalno oporezivanje do 31. oktobra 2020. godine čime bi stekli status paušalno oporezovanog obveznika od 1. januara 2021. godine. Novina je da će se zahtev podnositi u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Novoosnovani preduzetnici zahtev podnose u momentu registracije kod APR-a.

Povezani tekstovi:

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: